Doorgaan naar artikel

Staghouwer wil Europese oplossing voor afwaardering vrije-uitloopei

Foto: Koos Groenewold premium

Foto: Koos Groenewold

Er moet nu en voor de langere termijn een oplossing komen voor de afwaardering van vrije-uitloopeieren als gevolg van de ophokplicht in verband met de vogelgriep. Dat is de inzet van landbouwminister Henk Staghouwer maandag bij de vergadering van Europese landbouwministers.

Staghouwer zal pleiten voor een aanpassing van de Europese handelsnormen voor eieren of voor een andere oplossing. Nederland heeft de steun van elf andere lidstaten waaronder Oostenrijk, Bulgarije, Denemarken, Italië, Portugal en Roemenië in het verzoek aan de Europese Commissie.

Termijn verlengen

Er zijn verschillende opties om tegemoet te komen aan de wens vanuit de pluimveehouderij. Een van de mogelijkheden is om de termijn waarbinnen vrije-uitloopeieren mogen worden geproduceerd zonder uitloop, te verlengen. Bij een eerdere uitbraak van vogelgriep heeft de Europese Commissie die termijn verlengd van 12 naar 16 weken.

De ophokplicht is sinds afgelopen woensdag al langer dan 16 weken van kracht, waardoor de vrije-uitloopeieren in de winkel niet meer als zodanig mogen worden geëtiketteerd.

Extra afleiding of scharrelruimte

Een andere optie zou kunnen zijn dat binnen stalsystemen ruimte wordt gecreëerd waardoor vrije uitloopkippen opgehokt extra afleiding of scharrelruimte krijgen, zonder dat het ei moet worden afgewaardeerd. Staghouwer zegt dat hij met de Europese Commissie in gesprek wil “voor een goede oplossing voor nu, maar ook voor de lange termijn. Inmiddels is gebleken dat vogelgriep niet langer een incident is, maar dat de kans er is dat de ziekte een langere tijd aanwezig is.”

Botsing diergezondheid en informatieverstrekking

Bij de regelgeving voor de vrije-uitloopeieren is sprake van een botsing tussen enerzijds de belangen van de bescherming van de diergezondheid en anderzijds de informatieverstrekking aan de consument. Kippen die binnen blijven, voldoen niet aan de eisen voor de vrije-uitloopeieren.

Als het gaat om de invoering van de ophokplicht om de verspreiding van vogelgriep te bestrijden, is Europees Commissaris Stella Kyriakides de eerstverantwoordelijke. Voor wat betreft de naleving van de handelsnormen en de etikettering van landbouwproducten is dat Europees landbouwcommissaris Janusz Wojciechowski.

Noodklok geluid

Zowel in het Europees Parlement als in de Tweede Kamer is de noodklok geluid over de ontstane situatie. LTO Nederland en de Nederlandse Organisatie van Pluimveehouders hebben zowel bij minister Staghouwer als bij de Europese Commissie de problematiek onder de aandacht gebracht. Volgens Kees de Jong, voorzitter van LTO Pluimveehouderij, is de toekomst van het vrije-uitloopei in het geding.

De Europarlementariërs Annie Schreijer-Pierik (CDA), Bert-Jan Ruissen (SGP) en Jan Huitema (VVD) hebben vragen gesteld over aanpassing van de handelsregels voor vrije-uitloopeieren.

Prijsinformatie over eieren vind je op FoodAgribusiness.nl/markt

Lees meer over

Snel delen

Afbeelding
Jan Braakman

Redacteur

Gerelateerde artikelen

Beheer
WP Admin