Staghouwer zit klem in derogatiedossier

25-04 | |
Foto: Koos Groenewold
Foto: Koos Groenewold

Landbouwminister Henk Staghouwer was maandag in Brussel om te praten met vice-voorzitter Frans Timmermans. Formeel ging het om een kennismaking. Maar het ging ook over de derogatie voor de Nitraatrichtlijn.

Kan landbouwminister Henk Staghouwer nog een laatste portie krediet in Brussel krijgen voor een hernieuwde derogatie voor de Nitraatrichtlijn? Het antwoord op die vraag komt wellicht dinsdag26 april 2022.

Staghouwer was maandag in Brussel om te praten met vice-voorzitter Frans Timmermans van de Europese Commissie. Het ging formeel om een kennismakingsgesprek, met op de agenda de oorlog in Oekraïne, het gemeenschappelijk landbouwbeleid, de Boer-tot-Bordstrategie en het Nederlands kabinetsbeleid met betrekking tot de transitieopgave voor de Nederlandse landbouw.

Derogatie formeel niet op agenda

De derogatie voor de Nitraatrichtlijn, waarin wordt geregeld dat de melkveehouderij onder voorwaarden meer stikstof uit dierlijke mest mag aanwenden, stond niet op de formele agenda. Het kan echter niet anders of Staghouwer heeft de Nederlandse Europees Commissaris deelgenoot gemaakt van ingrijpende gevolgen die het niet-verlenen van de derogatie heeft voor de Nederlandse landbouw.

De minister heeft vorige week aangekondigd dat hij deze week met een brief aan de Tweede Kamer zal komen. Toen werd al duidelijk dat de zorgen groot zijn. En waar achtereenvolgende bewindslieden in het verleden altijd zorg toonden, maar uiteindelijk wel met derogatie in huis kwamen, lijkt het er nu toch echt op dat Brussel niet langer bereid is Nederland tegemoet te komen. De opvatting daar is: U heeft geen derogatie, U moet derogatie verdienen. Het krediet van Nederland raakt langzamerhand op in Brussel. Nederland staat er niet goed op als het gaat om waterkwaliteit – en de druk vanuit de landbouw op grond- en oppervlaktewater speelt daarbij een belangrijke rol.

Dat heeft minister Staghouwer afgelopen vrijdag waarschijnlijk ook duidelijk gemaakt in het kabinet, toen daar de derogatie in het kader van de Nitraatrichtlijn op de agenda stond.

Waterkwaliteitsdoelen

Om te kunnen voldoen aan de waterkwaliteitsdoelen is extensivering van de veehouderij nodig, die neerkomt op een inkrimping van de veestapel. Het plan om te komen tot een grondgebonden melkveehouderij maakt daar ook onderdeel van uit.

Nederland voldoet onder derogatiebedrijven weliswaar aan de eisen van de Nitraatrichtlijn – daarbuiten is dat niet overal het geval. Met name bij akkerbouwteelten op zand en löss is de grondwaterkwaliteit nog niet voldoende, en ook met het zevende actieprogramma werd dat doel niet bereikt in het lössgebied. Daarom moest er een aanvulling (addendum) komen op het actieprogramma.

Die aanvulling lijkt nog niet voldoende, afgaande op de laatste signalen. Minister Staghouwer staat voor een zware beslissing.

Braakman
Jan Braakman Redacteur


Beheer