Stagnatie dreigt op graanmarkt

27-01-2020 | |
Foto: Peter Roek
Foto: Peter Roek

De prijzen van mais bleven de laatste weken stabiel en tarwe werd geleidelijk wat duurder. Deze week zijn de termijnprijzen begonnen met een lichte terugval, onder invloed van onzekerheid over de gevolgen van de problemen in China met het voortwoekerende coronavirus.

Op de termijnmarkt in Parijs is de prijs van mais behoorlijk stabiel. De prijsschommelingen die er zijn blijven binnen een marge van twee euro. Sinds begin dit jaar is de prijs van het contract maart 2020 blijven hangen rond € 172 per ton. De tarweprijs deed het beter en boekte winst van ongeveer € 5,00 per ton gerekend vanaf begin januari. Hier gaan de prijswijzigingen langzaam, maar gestaag.

Onzekerheid door coronavirus

De week is echter begonnen met druk op beide prijzen. Er is op de termijnmarkt onzekerheid over de effecten van de coronavirus uitbraak op de wereldhandel (men vreest rem op de economische groei). In Chicago is het beeld in grote trekken gelijk, dat wil zeggen dat de maisprijs in 2020 vrijwel stabiel is gebleven en de tarweprijs 3,5 tot 4% is gestegen. Ook hier een maandag met prijsdruk.

China is ook in ander opzichten van invloed op de graanmarkt. In de directe handel groeit irritatie over uitblijven van Chinese aankopen in de VS, ondanks de recent gesloten nieuwe handelsovereenkomst.

Tarweprijs gestegen dankzij goede vraag

De tarweprijzen zijn op de fysieke markt in de afgelopen twee maanden met 9% gestegen, afgaande op de IGC-index van eind november. Dat is te danken aan grote vraag van de importerende landen, het gegeven dat Australië op een kleine oogst afstevent en de zorgen die er zijn over de niet zo ideale groeiomstandigheden voor de oogst voor het seizoen 2020-2021 in zowel delen van de Europese Unie als in het Zwarte Zeegebied. Al met al begint mais concurrerender te worden met tarwe, meldt bureau Agritel. Dat kan effect hebben op de inkopen door voederproducenten.

IGC: grote maisopbrengsten

Het januarirapport van de International Grains Council (IGC) geeft prognose van een iets grotere wereldproductie aan graan dan twee maanden geleden nog werd gedacht. De bijstelling zit vooral in iets grotere maisopbrengsten. Het gaat overigens om minimale verschillen.

Wat wel duidelijk is geworden: de totale wereldgraanoogst van het seizoen 2019-2020 is met 2,17 miljard ton de op één na grootste ooit. Dat is hoofdzakelijk te danken aan de grote oogsten van tarwe en gerst, meldt IGC. Echter, omdat de consumptie ook groeit zullen de eindvoorraden uitkomen op 599 miljoen ton. Dat is 4% minder dan die van het seizoen 2018-2019. Vooral de maiseindvoorraad slinkt daardoor, met 39 miljoen ton, ofwel bijna 14%.

Lees meer over de brood-, meel- en graansector op deze themapagina

Kwakman
Jack Kwakman Freelance redacteur
Meer over


Beheer