Stalcapaciteit bepaalt stikstofruimte bedrijf in natuurgebied

Foto: Hans Banus -
Foto: Hans Banus

De stikstofruimte van bedrijven rond natuurgebieden zal worden bepaald op basis van de gerealiseerde stalcapaciteit.

Bedrijven die vergunning hebben voor meer capaciteit maar dat nog niet hebben gerealiseerd, kunnen onder voorwaarden die latente ruimte toch aanwenden.

Dat zijn elementen van een hoofdlijnenakkoord tussen provincies en rijk, waarover afgelopen vrijdag minister Carola Schouten en de verantwoordelijk gedeputeerden het eens zijn geworden. Provincies en minister hebben besloten om over de hoofdlijnen nog niet inhoudelijk te communiceren. Vrijdagavond na het overleg kwam er een mededeling waarin letterlijk stond dat de provincies en het kabinet het ‘op hoofdlijnen eens waren geworden’, maar wat de hoofdlijnen zijn werd niet vermeld.

Innovatieve maatregelen

De nog niet gerealiseerde vergunde ruimte (ook wel latente ruimte genoemd) blijft mogelijk beschikbaar als boeren kunnen laten zien dat ze met innovatieve maatregelen de stikstofuitstoot binnen de perken houden.

In de provinciale beleidsregels worden geen dier- of fosfaatrechten ingenomen. In de provinciale regels voor intern- en extern salderen gaat het alleen om de stikstofruimte.

Provinciale beleidsregels

De insteek van het rijk is dat de vrijkomende stikstofruimte voor 70% weer voor economische activiteiten kan worden aangewend. In de provinciale beleidsregels bestaat de mogelijkheid dat percentage aan te passen.

Het kabinet is van plan voor de fosfaat- en dierrechten aanpassingen op te nemen in de Meststoffenwet. Dat was ook al aangekondigd in de kabinetsbrief van 4 oktober. Tot die aanpassing, die begin volgend jaar wordt verwacht, zal het niet mogelijk zijn extern te salderen met veehouderijbedrijven.

Als bedrijven door de overheid worden opgekocht in het kader van de stikstofproblematiek, worden de fosfaat- en dierrechten daarbij mogelijk geschrapt.

Provinciebesturen aan zet

Het hoofdlijnenakkoord werd vorige week maandag al gesloten. Toen hadden Schouten, de twaalf gedeputeerden en minister-president Mark Rutte het akkoord al van een fiat voorzien. De bedoeling was dat het vrijdag zou worden beklonken met een formele klap. Het zijn echter de provinciebesturen (gedeputeerde staten) die formeel een besluit moeten nemen over de beleidsregels. Dat gebeurt naar verwachting begin volgende week.

Friesland houdt ondanks de afspraken in IPO-verband vast aan de eigen aanpak, laat de provincie weten. “Provincie Fryslân probeert met de Friese Aanpak aan te sluiten bij het rijk en IPO. Echter, het verloop van de Friese Aanpak staat voor ons voorop.”

Maximumsnelheid in maart omlaag

Ondertussen heeft minister Cora van Nieuwenhuizen (Infrastructuur en Waterstaat) besloten dat de verlaging van de maximumsnelheid overdag op snelwegen in maart zal ingaan. De verlaging van de maximumsnelheid is nodig om de stikstofuitstoot van het verkeer naar beneden te brengen.

Braakman
Jan Braakman Redacteur
Meer over


Beheer