Doorgaan naar artikel

Stand op 20% van de suikerbietenpercelen ondermaats

Suikerbieten in Zeeuws-Vlaanderen, eind mei. De opkomst was slecht en de stand onregelmatig. - Foto: Peter Roek

Suikerbieten in Zeeuws-Vlaanderen, eind mei. De opkomst was slecht en de stand onregelmatig. - Foto: Peter Roek

De plantenstand is op zo’n 20% van de suikerbietenpercelen in het land ondermaats.

Hier staan minder dan 50.000 planten per hectare, wat de ondergrens aangeeft. Dat meldt de agrarische dienst van Suiker Unie. “Die percelen zien er troosteloos uit.”

Geen topopbrengst suikerbieten

Er is nog geen opbrengstprognose aan geplakt. Voor een topopbrengst heb je 75.000 tot 80.000 planten nodig, dus dat zit er sowieso niet in dit seizoen. De droogteschade is landelijk, maar treft vooral akkerbouwers op de kleigronden. In het Zuidwesten, waar zoetwaterbeschikbaarheid het meest een rol speelt, komt soms de helft van de percelen niet aan die 50.000 planten.

Telers kunnen niet aan leveringsplicht voldoen

Zware grond was slecht bewerkbaar na de natte winter. Daar kwam de droogte nog eens bij op. Een aantal telers heeft al aangegeven niet aan de leveringsplicht te kunnen voldoen. Zij kunnen ontheffing aanvragen door contact op de nemen met de agrarische dienst.

We zien dat telers er alles aan doen om de teelt tot een succes te maken

“Meestal wordt zo’n aanvraag door de Raad van Beheer gehonoreerd”, weet Gert Sikken, directeur agrarische zaken bij Suiker Unie. “We zien dat telers er alles aan doen om de teelt tot een succes te maken.”

Naast de slecht staande bietenpercelen, met soms maar 20.000 planten per hectare, zijn er ook percelen te vinden waar de planten de velden hebben gesloten. Ook dit komt landelijk voor, maar dan wel op lichtere gronden.

Droogte eist tol

Maar ook daar begint de droogte zijn tol te eisen, weet directeur agrarische zaken Gert Sikken van Suiker Unie. “Die planten beginnen slap te hangen. De voorspelde regen kan daar net op tijd komen. We hopen dat na de regen nog enig herstel zal plaatsvinden.”

Sikken spreekt over gigantische verschillen dit seizoen. “Dit soort extremen zijn een grote bijzonderheid. Nu is het de vraag hoeveel neerslag er komt en welk effect dit op de bietenteelt heeft.”

Insectendruk

De droogte speelt in heel Europa, waar het bietenareaal kleiner is dan vorig seizoen. De insectendruk speelt de sector ook Europabreed parten. “Geen ideale uitgangssituatie”, vat Sikken samen. “De verwachting is een ondergemiddelde opbrengst.”

Beheer
WP Admin