Stel uw vraag aan experts

Heeft u geen antwoord op uw vraag kunnen vinden via de veel gelezen thema’s en artikelen? Stel dan uw vraag aan één van onze experts door het contactformulier op deze pagina in te vullen. Wij gaan dan op zoek naar een passend antwoord en nemen zo spoedig mogelijk contact met u op.

Investeringsaftrek

VRAAG: Kan een ondernemer ‘vergeten’ kleinschaligheidsinvesteringsaftrek (KIA) uit 2018 nog aftrekken?

ANTWOORD: Ja, dat kan. Als de ondernemer investeert in een bedrijfsmiddel dan heeft hij in veel gevallen recht op investeringsaftrek. Er zijn drie vormen van de investeringsaftrek: de kleinschaligheidsinvesteringsaftrek (KIA), de energie-investeringsaftrek (EIA) en de milieu-investeringsaftrek (MIA). Als hij in de aangifte inkomstenbelasting over 2018 vergeten is om de investeringsaftrek te claimen, kan hij de inspecteur in 2020 alsnog verzoeken om ambtshalve vermindering voor die investeringsaftrek.

Uitstel belastingbetaling

VRAAG: Kan een ondernemer uitstel van belastingbetaling krijgen vanwege de coronacrisis?

ANTWOORD: Ja, dat kan. Het Kabinet heeft een groot aantal versoepelingen op belastinggebied afgekondigd. Er is ook een regeling voor uitstel van betaling getroffen.

Het uitstel geldt voor drie maanden maar kan – onder voorwaarden – verlengd worden. Als een ondernemer een verlenging van de termijn wilt, dan moet die wel extra informatie aanleveren. Denk bijvoorbeeld aan een verklaring van je accountant. Alle aanslagen inkomstenbelasting, Zorgverzekeringswet, vennootschapsbelasting, loonheffingen en omzetbelasting (btw), assurantiebelasting, kansspelbelasting, verhuurderheffing, milieubelastingen (opslag duurzame energie, energiebelasting, kolenbelasting, afvalstoffenbelasting, belasting op leidingwater), accijns (minerale oliën, alcohol, tabak) en verbruiksbelasting op alcoholvrije dranken komen in aanmerking voor uitstel.

Aansprakelijkheid

VRAAG: Een veehouder heeft ruwvoer aangekocht en daar blijkt jacobskruiskruid in te zitten. Kan hij de verkoper aansprakelijk stellen voor gezondheidsschade bij zijn dieren?

ANTWOORD: In theorie kan het, maar het valt in de praktijk niet mee om gelijk te krijgen, blijkt uit een tussenuitspraak in een lang slepende kwestie tussen verzekeraar Univé en Staatsbosbeheer. Een rundveehouder kreeg in het jaar 2000 ruwvoer uit een natuurgebied. Een aantal dieren werd ziek en er waren verwerpingen. De verzekeraar van de boer ging procederen tegen Staatsbosbeheer en kreeg onlangs deels gelijk. De natuurbeheerder moet twee derde van de schade vergoeden. Niet het hele bedrag, omdat de oorzakelijkheid niet helemaal vaststaat. Die is erg moeilijk aan te tonen. In het proces ging het lange tijd ook over de mogelijke invloed van schimmels en mycotoxinen in het ruwvoer.

Btw opfokkosten

VRAAG: Kan een veehouder btw in opfokkosten alsnog terugvragen?

ANTWOORD: Ja. Veehouders die begin 2018 verplicht mee moesten doen aan de btw-regeling kunnen alsnog de btw in opfokkosten van jongvee en melkkoeien terugvragen. Volgens de vereniging van agrarische accountants VLB en LTO Nederland levert dat voor de betrokken ondernemers gemiddeld een voordeel van € 800 op. De VLB en LTO zijn al lang bezig om de btw op opfokkosten zoals voer, huisvesting en andere kosten zoals de dierenartskosten terug te krijgen voor bedrijven die moesten overstappen van de landbouwregeling naar de algemene btw-regeling.

In de afspraken die nu zijn gemaakt, wordt de teruggaaf voor melkveehouders berekend volgens een vast percentage. Ondernemers die tijdig bezwaar hebben gemaakt, kunnen de zogenoemde herzienings-btw volledig terugvragen. Veehouders met jongvee van andere diersoorten zoals geiten of schapen krijgen het advies om zelf of via hun belastingadviseur met de belastingdienst te overleggen over een oplossing. De belastingdienst wil ondernemers die niet tijdig bezwaar hebben gemaakt nog niet volledig tegemoet komen. Terugvragen gaat via een zogenoemde suppletieaangifte (aanvullende aangifte) over het belastingjaar 2019. De berekening staat onder meer op de site van de belastingdienst en bij de VLB.

< Verbreed uw kennis met de Business Support

Stel hier uw vraag aan experts