Stem uit verleden helpt niets aan stikstofdrama

17-06 | |
Henk Bleker tijdens een debat in de Tweede Kamer. - Foto: Roel Dijkstra
Henk Bleker tijdens een debat in de Tweede Kamer. - Foto: Roel Dijkstra

De nieuwe generatie landbouwwoordvoerders in de Tweede Kamer heeft geen nauwe banden met de sector. Dat was vroeger wel anders.

Soms bekruipt je het gevoel dat sommige agrarisch ondernemers terugverlangen naar de tijden van Jan van Noord, Piet Blauw, Pieter ter Veer en Rob Tazelaar. Toen die landbouwwoordvoerders het voor het zeggen hadden in de Tweede Kamer, was er (bijna) niemand in hun fracties die tegengas gaf.

Als de landbouwspecialisten van CDA, VVD, D66 en PvdA het op een akkoordje konden gooien, kwam er verder geen Kamerlid meer aan te pas. Op het landbouwministerie schoven vertegenwoordigers van het landbouwbedrijfsleven met grote regelmaat aan tafel om de lijnen van het beleid samen uit te zetten.

Landbouwwoordvoerders met of zonder wortels in de sector

Die tijden zijn definitief voorbij. Wie de landbouwwoordvoerders van de regeringspartijen in de Tweede Kamer op een rij zet, komt daar nauwelijks nog iemand tegen met een heel nadrukkelijke landbouwachtergrond, op Pieter Grinwis van ChristenUnie na. Die zal zijn akkerbouwachtergrond niet verloochenen. Dat neemt niet weg dat hij een verfrissend geluid laat horen en zeker zijn oren niet laat hangen naar wat bijvoorbeeld LTO Nederland hem influistert.

Nu het kabinet ingrijpende stikstofdoelstellingen heeft gepubliceerd, worden her en der oudgedienden opgetrommeld, die nog een geluid uit het verleden laten horen. Oud-CDA’er Henk Bleker bijvoorbeeld. Bleker was als CDA-staatssecretaris verantwoordelijk voor Natuur en Landbouw in het eerste Kabinet-Rutte (CDA, VVD met gedoogsteun van PVV). Ondanks de waarschuwingen van het Planbureau voor de Leefomgeving besloot Bleker de verdere uitvoering van de ecologische hoofdstructuur stop te zetten. PBL zei dat daardoor de natuur zou verslechteren en dat Nederland daarmee in strijd zou handelen met de Europese natuurregels. Bleker zette door. De landbouw juichte.

Daarbij helpen geen politici die meehuilen met de wolven in het bos

PBL heeft pijnlijk gelijk gekregen van de Europese en de Nederlandse rechter. En wie zitten met de gebakken peren? Niet Bleker of al die andere politici die verantwoordelijk waren voor de het schrappen van de EHS of de invoering van het Programma Aanpak Stikstof. Het zijn ondernemers, boeren die te goeder trouw gebruik hebben gemaakt van het Programma Aanpak Stikstof, die nu in de knel zijn geraakt. En als de stikstofplannen van Van der Wal een beetje verkeerd uitpakken, zullen ze opnieuw in de knel komen.

Daadkrachtige politici nodig voor perspectief

Het enige wat nu telt, is dat het kabinet perspectief biedt en zorgt dat niemand met de vingers tussen de deur komt. Daar is beleid voor nodig dat rechters ervan overtuigt dat het goed komt met de natuur. Linksom of rechtsom. Dat kan door per natuurgebied onafhankelijk vast te stellen dat flora en fauna in een goede staat van instandhouding komen. Dat moet, en meer hoeft niet.

Daar horen politici bij die knopen durven doorhakken, het eerlijke verhaal vertellen en zorgen voor een royale uitweg voor boeren die in de knel raken. Daarbij helpen geen politici die meehuilen met de wolven in het bos. En ook geen stemmen uit het verleden, die hun eigen bijdrage aan de geschiedenis liever uitgummen.

Braakman
Jan Braakman Redacteur


Beheer