Stem van VVD‘er Huitema voor GLB gaat verloren

Europarlementariër Jan Huitema (VVD). - Foto: Peter Roek
Europarlementariër Jan Huitema (VVD). - Foto: Peter Roek

VVD-landbouwwoordvoerder in het Europees Parlement Jan Huitema stemde voor het nieuwe Gemeenschappelijk Landbouwbeleid, maar zijn stem ging verloren in het ingewikkelde proces.

Voor de stemmingsuitslag maakt het niets uit, maar voor de beeldvorming is het niet gunstig. VVD-landbouwwoordvoerder Jan Huitema had dinsdag vóór het akkoord over het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid willen stemmen, maar zijn stem in het Europees Parlement ging verloren in het ingewikkelde stemproces per e-mail.

Hoe zit dat?

Huitema: “Ik heb voor gestemd. De hele VVD-fractie heeft voorgestemd.”

Ja, uw fractiegenoten wel, maar in de stemmingsuitslag komt uw naam niet voor.

Huitema: “Ik was er al bang voor.”

Wat is er gebeurd?

Huitema: “Bij het stemmen moeten we ingelogd zijn en tegelijk stemmen per e-mail. We maken gebruik van een procedure waarbij mijn e-mailadres door het Europees Parlement wordt geverifieerd. Dat is bij mij ergens verkeerd gegaan. Ik heb denk ik een verkeerd e-mailadres gebruikt.”

Het is niet dat u politieke redenen hebt om niet te stemmen over het GLB?

Huitema: “Nee, nee. Ik was hier voor. Natuurlijk had ik liever gehad dat er minder basiseisen werden gesteld en dat er meer in de ecoregelingen zat. Jammer dat dat niet is gelukt.”

In Nederland wil de Tweede Kamer stapsgewijs een deel van de directe betalingen overhevelen naar subsidies voor klimaat- en milieudoelen. Wat vindt u daarvan?

“De VVD kiest er bewust voor om dat stapsgewijs te doen. Je moet dat niet van de ene op de andere dag doen. Een het moet bijdragen aan het verdienmodel van de boer. Maar ik had liever gezien dat we dit in heel Europa zouden doen, zodat er een eerlijk speelveld is. We hebben nu de vergroening op drie plekken ingezet: via de basiseisen, via de ecoregelingen en ook nog via de gelden voor plattelandsontwikkeling, de tweede pijler. Dat had ook eenvoudiger gekund.”

In Den Haag wordt ondertussen onderhandeld over een nieuw kabinet. Hebt u ambities om naar Den Haag te komen?

“Nee, ik maak mijn mandaat in het Europees Parlement gewoon af.”

En daarna?

“Ze zeggen altijd: zeg nooit ‘nooit’.”

En de volgende keer gaat het stemmen wel goed?

“Ik zal er goed naar kijken. Het is niet de eerste keer dat het verkeerd ging. Ik heb een keer bij mijn stem op ‘reply all’ gestemd, waardoor het hele parlement een e-mail kreeg met mijn stem. Dat was ook niet de bedoeling.”

.

In 2023 gaat het nieuwe Gemeenschappelijke Landbouwbeleid (GLB) van de EU in. Wat is de grootste verandering in het nieuwe beleid en wat doet Nederland zelf? Lees dit en meer op de themapagina GLB

Braakman
Jan Braakman Redacteur


Beheer