Stemming op graanmarkt slaat om

Foto: Koos van der Spek
Foto: Koos van der Spek

De graannoteringen van de beurs Groningen stonden dinsdag 15 juni onveranderd, met voertarwe en voergerst exact gelijk.

Het gaat hier nog steeds om prijzen voor partijen van de oude oogst, waarvoor niet erg veel transacties meer zijn gedaan. In feite is de oude oogst inmiddels wel geruimd.

Prijs nieuwe oogst zakken

Internationaal zakken de prijzen voor de tarwe, gerst en mais van de nieuwe oogst. Voor wat betreft de granen in Europa is dat ook wel conform de verwachting bij zowel kopers als verkopers. De oogstprognose is immers goed. De prijzen stonden bovendien op bijzonder hoog niveau, daar zat wel rek in. De prijsverhouding tussen voertarwe en voergerst normaliseert, in die zin dat er weer een prijsverschil komt waarbij tarwe circa € 10,00 per ton hoger noteert.

Dalende oogstprognose mais

De droogte in Brazilië leidt daar tot dalende oogstprognoses voor mais. Ondanks de malaise in Brazilië zal de wereldproductie van mais in het seizoen 2021-’22 flink uitpakken. Naarmate de aanvoer groeit, zal mais goedkoper worden. Ook afnemende vraag naar mais voor productie van biobrandstof gaat zijn tol eisen. Dat alles zet meteen druk op de prijzen van tarwe en ook gerst. Er breekt nu wel een periode aan waarin de blik vooral gericht zal zijn op de eigen omgeving, lees West-Europa en later verder in de EU. Veel hangt af van wat Frankrijk en Duitsland precies binnenhalen. Voor de kortere termijn: Rusland manifesteert zich weer nadrukkelijk als concurrent in de tarwehandel, nu de bestaande exportheffing plaats heeft gemaakt voor een minder strikt regime. Dat zet druk op de tarweprijs wereldwijd.

Prognose: prijsdruk.

Meer prijzen en noteringen bekijken? Via Foodagribusiness.nl/markt heb je toegang tot de grootste prijzendatabase van Nederland. Krijg inzicht in meer dan 1.100 actuele marktprijzen van producten uit agrarische sectoren, aandelenkoersen en bedrijfsmiddelen als kunstmest, energie en grond.

Kwakman
Jack Kwakman Freelance redacteurBeheer