Stephan Schneider (CO2 Correct): ‘Uitstellen is geen optie’

15-05 | |
Stephan Schneider: “De huidige generatie moet zijn verantwoordelijkheid nemen voor het klimaat.” - Foto: Stephan Schneider
Stephan Schneider: “De huidige generatie moet zijn verantwoordelijkheid nemen voor het klimaat.” - Foto: Stephan Schneider

Stephan Schneider biedt met CO2 Correct bedrijven in de groente- en fruitsector de mogelijkheid om hun klimaatimpact te corrigeren. Het bedrag wordt gebruikt om klimaatprojecten in ontwikkelingslanden te steunen. De regeling is allesbehalve ‘greenwashing’, zegt hij.

Het is niet meer te ontkennen, het klimaat verandert. De groente- en fruitsector draagt daaraan bij en heeft er last van. Langdurige droogte, orkanen, hevige regenval, de weersextremen beïnvloeden de opbrengst en kwaliteit van ons voedsel, zegt Stephan Schneider. “De AGF-sector is het eigenlijk aan zijn stand verplicht om actie te ondernemen. Afnemers willen dat, consumenten willen dat. Er gebeurt wel wat, maar de energie zit nu vooral in het verduurzamen van verpakkingen. Het idee daarachter is goed, maar in de praktijk blijkt dat het klimaateffect ervan nogal eens anders uitpakt dan verwacht.”

Klimaatimpact van hele productstroom berekenen

Bedrijven in de AGF-keten kunnen nu via CO2 Correct de impact van hun activiteiten op het klimaat corrigeren vanaf de teelt tot in het winkelschap. Schneider is de drijvende kracht achter de regeling. “Met onze systematiek berekenen we de klimaatimpact van de hele productstroom van het bedrijf. Het compensatiebedrag gaat naar projecten van het Fair Climate Fund. We werken snel en transparant. De deelnemers weten binnen een week waar zij aan toe zijn. Ook een bedrijf dat bijvoorbeeld uit 10 landen fruit inkoopt van honderd leveranciers.”

Ik erger me aan discussies over jaartallen en percentages van te verminderen CO2-uitstoot. Dat is makkelijk opgeschreven

Nu actie ondernemen

Schneider is enorm gemotiveerd. Hij heeft jarenlange ervaring in de sector, vooral op het gebied van marketing en communicatie. Hij roemt de innovatiekracht en het ondernemerschap in de keten, ziet dat bedrijven duurzaamheid omarmen. Maar het gaat hem allemaal te langzaam. “Zeker nu ik kinderen heb. De huidige generatie moet zijn verantwoordelijkheid nemen. Ik erger me aan discussies over jaartallen en percentages van te verminderen CO2-uitstoot. Dat is makkelijk opgeschreven. Ik vind dat nu actie ondernomen moet worden. Uitstellen is geen optie.”

Onnodige, dure berekeningen voorkomen

CO2-compensatie is op zich niet nieuw, maar wel ingewikkeld. “Daar zijn dure berekeningen nodig. AGF-bedrijven beginnen er daarom vaak niet aan. Met CO2 Correct pakken we het anders aan. Met CE Delft hebben we een tool ontwikkeld waarmee we de impact van elk soort groente of fruit berekenen. Daar waar zaken onzeker zijn, gaan we qua klimaatimpact aan de veilige kant zitten. Met deze overcompensatie voorkomen we onnodige, dure berekeningen en maken we tegelijkertijd meer impact.”

Relatief laag bedrag

Teelt, opslag, transport, verpakking; de footprint van de hele keten wordt zo in beeld gebracht. Tot hoge compensatiebedragen leidt dat niet, zegt Schneider. “Bij de import van Argentijnse peren gaat het bijvoorbeeld om 2 cent per kilo, bij Nederlandse tomaten om 3 cent. Voor een relatief laag bedrag kan de deelnemer zijn hele voetafdruk compenseren. Hij kan desgewenst zijn producten verkopen onder het CO2 Correct-label. Of onder zijn eigen label.”

Geen greenwashing

De compensatieregeling is allesbehalve ‘greenwashing’, zegt hij. “We verwachten van de deelnemers dat zij concreet aan de slag gaan om hun klimaatimpact daadwerkelijk te verlagen. Dat kan in alle schakels van hun keten. Daarover wisselen we onderling kennis en ervaring uit en bieden we begeleiding. Compenseren van de voetafdruk is de eerste stap. Wel een belangrijke, maar bedrijven moeten daarna doorpakken. ”

Met de geïnde bedragen worden klimaatprojecten van het Fair Climate Fund gesteund, een fonds van ontwikkelingsorganisatie Cordaid. “Zo steunen we een project dat kleine biogasinstallaties levert aan huishoudens in India. Gezinnen kunnen hiermee veiliger koken, terwijl kappen van hout niet meer nodig is. Het restproduct gaat naar landbouwgrond. Dit project is Fairtrade-gecertificeerd en levert carbon credits op volgens de hoogste standaard.”

Je merkt dat alle begin moeilijk is, zeker in deze gekke tijden

Duurzaamheid

Inmiddels doen 6 bedrijven uit de AGF-keten mee aan het initiatief van Schneider. “Je merkt dat alle begin moeilijk is, zeker in deze gekke tijden. De coronapandemie leidde ertoe dat bedrijven met andere dingen bezig moesten zijn. De oorlog in Oekraïne vraagt op dit moment ook veel energie. De import- en exportstromen staan onder druk. Duurzaamheid staat bij AGF-bedrijven nog te vaak op het tweede plan. Voorlopers doen mee. Dat stemt mij optimistisch.”

van Cooten
Aart van Cooten Freelance redacteur


Beheer