Doorgaan naar artikel

Sterke uitbreiding zomergraan in Duitsland

Duitse boeren hebben aanzienlijk meer zomertarwe en zomergerst uitgezaaid.

Nieuws
Agri
Foto: Mark Pasveer premium

Foto: Mark Pasveer

Duitse boeren hebben aanzienlijk meer zomertarwe en zomergerst uitgezaaid.

Dat blijkt uit een indicatie van het Duitse statistische bureau Destatis op basis van een beperkt aantal vrijwillige opgaves half april. Destatis zoekt de verklaring voor de grote uitbreiding van het areaal zomergraan in de sterk gestegen graanprijzen. Daarbij wordt ook gewezen op de oorlog in Oekraïne, waardoor de graanteelt in de graanschuur van Europa wordt beperkt. Toch merkt het rekeninstituut erbij op dat verschuivingen die dit jaar optreden wel vaker worden gesignaleerd, als de inzaai van de wintergranen in de herfst bijvoorbeeld worden belemmerd door regen of als strenge vorst voor veel uitwintering zorgt.

Areaal zomertarwe stijgt met 74%

Het areaal zomertarwe stijgt in Duitsland dit jaar met bijna 74% naar 53.100 hectare. In vergelijking met de teelt van wintertarwe blijft dat een relatief kleine oppervlakte want wintertarwe groeit op 2,89 miljoen hectare. Wintertarwe wijkt in areaal nauwelijks (+0,6%) af ten opzichte van vorig jaar.

De teelt van wintergerst laat een daling zien van 1,4% naar 1,22 miljoen hectare. Zomergerst is daarentegen zeer in trek en laat een groei van ruim 20% zien naar 358.500 hectare. De teelt van andere zomergranen is niet of nauwelijks toegenomen, aldus Destatis.

Areaal snijmais

Het areaal snijmais daalt volgens de voorlopige cijfers in Duitsland met 8,3% naar 2,023 miljoen hectare. Winterkoolzaad is vanwege het feit dat de prijzen vorig jaar bij de inzaaiperiode al relatief hoog waren, met 7,9% uitgebreid naar 1,08 miljoen hectare. De aardappelteelt is nagenoeg stabiel gebleven (+0,2%) met een totale oppervlakte van 258.700 hectare.

Peulvruchten

Ondanks de sterke groei in de zomergranen is de teelt van peulvruchten in Duitsland wel verder uitgebreid. Zo groeit het areaal erwten met 6,9% naar 104.500 hectare. De verbouw van veldbonen groeit met 16,6% naar 67.000 hectare.

Snel delen

Image
John Ramaker

Chef-redacteur

Misset Uitgeverij B.V. Auteursrecht voorbehouden

Algemene voorwaarden Privacy Cookies

Beheer
WP Admin