Steun voor Schouten van bioboer Griffioen

Soms denk je dat praktisch iedereen het niet zien zitten met kringlooplandbouw.

De reacties op www.boerderij.nl zijn vaak negatief. Ook vorige week, toen minister Schouten de Kamer meldde dat de uitvoering van haar kringloopvisie op schema ligt, was de afkeuring overheersend.

Dan is het goed te lezen dat er ook enthousiaste kringloopboeren zijn. Zoals Boy Griffioen in Weesp. Hij kwam in de finale van de prestigieuze Food System Vison Prize. Nooit van gehoord, maar het schijnt belangrijk te zijn, gezien alle grote namen en instituten, die er aan verbonden is. De stelling is: “Schaalvergroting en louter rendementsdenken is een doodlopende weg.”

Tjeerd de Groot

Daarmee beweegt Griffioen zich op het pad dat onder meer Tjeerd de Groot bewandelt. Griffioen zegt dat we alleen voor de 17 miljoen Nederlanders moeten produceren. De productie voor export kan vervallen. Hij streeft naar een goede balans tussen rendabel en gezond produceren voor de eigen bevolking. Dan heb je geen mestoverschotten, hoef je geen bulkvoer te importeren en is het stikstofprobleem opgelost.

Hij zegt het nog harder dan D66. Die wil de helft van de veestapel afschaffen en bij Griffioen blijft er maar ongeveer 30% over. Beide spreken weinig of niet over de waarde van de export van de landbouw. En niet over het banenverlies bij zuivel, vleesverwerking en veevoerindustrie. Het systeem staat centraal en verder is alles ondergeschikt.

Ook de boer. Die moet een omslag in denken maken.

Tot nog toe kwam de druk om te werken richting kringlooplandbouw vooral van buitenaf

Halvering veestapel

Daar geeft Griffoen hem ruim de tijd voor. In 2050 moet het doel gehaald zijn. Dat is anders dan bij D66, die liever vandaag als morgen de veestapel halveert.

Toch geeft Griffioen een belangrijk signaal af. Tot nog toe kwam de druk om te werken richting kringlooplandbouw vooral van buitenaf. Politici en ambtenaren in Den Haag wordt verweten dat ze geen kennis meer hebben van de landbouw. Zelfs boerendochter Schouten krijgt dat verwijt.

Maar schieten we daar wat mee op? Ik heb mijn twijfels. Bepaalde ontwikkelingen zijn niet te keren. Dat wordt nog moeilijker als een sympathieke boer als Boy Griffioen laat blijken dat hij achter de visie van minister Schouten staat. En hij is niet de enige boer.

Gevolg is dat de druk op een verandering in denken over de toekomst nu van buiten en van binnen komt. Daarmee vervagen de argumenten van degenen zie zich verzetten. En de druk zal alleen maar toenemen, zowel van buiten als van binnen.

Grote vraag is: Hoe krijgen we de regie zelf weer in handen?

2/3 artikelen over | Registreer om meer artikelen te lezen.