Stevige stok achter de deur

De Tweede Kamer is akkoord met aanpassing van de Meststoffenwet. De sectorplafonds voor fosfaatproductie- en stikstofproductie worden er, na aanname door de Eerste Kamer, expliciet in opgenomen.

Bij overschrijding ervan kan een deel van de productierechten geschrapt worden. Produceren de koeien te veel fosfaat of stikstof, dan worden melkveefosfaatrechten ingetrokken. Gaan de varkens of kippen hun boekje te buiten, dan gebeurt dat bij de varkens- of pluimveerechten. Mogelijk tegen een vergoeding. Amendementen daartoe luiden ‘kan hiervoor een vergoeding worden ingesteld’. Daar kun je dus beter op vieren dan op vasten.

De verbetering van technische resultaten gaat wel door

De kans dat er rechten worden ingetrokken, is nu gelukkig heel wat kleiner dan in 2017. De melkveestapel is fors gekrompen en de afroming bij verhandeling van rechten vermindert de mestdruk enigszins. De aanstaande opkoop van varkensrechten is ook aangenaam in dat licht. Bij pluimvee is er nog een paar procent ruimte voor het plafond bereikt wordt.

Hogere groei bij lager voerverbruik

De verbetering van technische resultaten gaat echter wel door. Veelal betekent dat een fors hogere groei bij iets lager voerverbruik. Dat is meer voer per dier per dag en daardoor een groter fosfaat- en stikstofoverschot per dier. Ook de biggenproductie stijgt nog steeds. Die is nu ruim een derde hoger als in 2002, de basis van de sectorplafonds. Dat is 250 kilo voer per zeug extra. Bij rundvee kan de sterk in kwaliteit en kwantiteit wisselende ruwvoerproductie voor stevige uitslagen zorgen.

Instrument gebruiken

Samengevat: er is nu een stevige stok achter de deur. En al zegt minister Schouten tijdens het debat meermaals dat ze hoopt het instrument nooit te hoeven gebruiken, toch zal ze dat wapen op de lange termijn een keer moeten inzetten. Gedwongen door almaar betere technische resultaten. Tenzij de veestapel al genoeg krimpt door afroming bij verhandeling van rechten of opkoop van dieren.

2/3 artikelen over | Registreer om meer artikelen te lezen.