Skip to content

Stichting BD Grondbeheer fuseert met Stichting Loverendale

Updated on:
Business
Nieuws
Foto: Ronald Hissink

Foto: Ronald Hissink

Stichting BD grondbeheer fuseert met de Stichting Loverendale. Door de fusie beheert de stichting nu 534 hectare die in (erf)pacht wordt uitgegeven aan 21 boerenbedrijven.

De eigendommen van de laatstgenoemde stichting, twee biodynamische boerderijen, vallen door de fusie onder BD Grondbeheer. De fusie gaat samen met een herstructurering. Zo worden schulden geherfinancierd en het eigendom en de exploitatie van de boerderij worden van elkaar gescheiden.

Sociale samenhang

Kees van Biert, voorzitter van het bestuur van Stichting BD Grondbeheer: “Voor ons is deze schaalvergroting belangrijk, want wij hebben nu nog meer kracht om, samen met burgers, investeerders en beleidsmakers, te werken aan de groei van een landbouw waar bodemvruchtbaarheid, biodiversiteit en sociale samenhang vooropstaan. Naast verdieping van de activiteiten van Stichting BD Grondbeheer via de fusie met Loverendale, streven we ook een verbreding van activiteiten na. Via een samenwerking met Herenboeren, Wij.land en het Triodos Regenerative Money Centre zijn plannen uitgewerkt voor de uitgifte later dit jaar van een obligatielening gericht op grote groepen particuliere beleggers en ook institutionele beleggers.”

Stichting BD Grondbeheer verwerft landbouwgronden en stelt deze zonder winstoogmerk beschikbaar aan biologisch dynamische boeren. De gronden worden gefinancierd met donaties en eeuwigdurende obligaties van particulieren, en met leningen.

Snel delen

Carolien Kloosterman
Carolien Kloosterman

Voormalig redacteur

Misset Uitgeverij B.V. Auteursrecht voorbehouden

Algemene voorwaarden Privacy Cookies

Beheer
WP Admin