Stigas onderzoekt veiligheid zelfbouwmachines

28-11-2019 | |

Stigas gaat in kaart brengen welke aanpassingen bedrijven in de open teelten aan machines aanbrengen. Ook kijkt de arbodienst welke zelfgebouwde machines en werktuigen er in de sector voorkomen en hoe bedrijven ermee omgaan.

Dit doet de Arbodienst voor de agrarische en groene sector op verzoek van werkgevers- en werknemersorganisaties in de sector open teelten met een enquête.

Aanpassing soms onveiliger

Stigas komt regelmatig op bedrijven waar zelfstandig machines gebouwd of verbouwd worden. Dit brengt risico’s met zich mee. Een aanpassing kan de machine niet alleen efficiënter, maar ook onveiliger maken. Binnen de agrarische sector gebeuren de meeste ongelukken met machines, bijvoorbeeld doordat afscherming of beveiliging ontbreekt. Vaak gaat het daarbij om contact met bewegende delen.

Knuivers
Martijn Knuivers freelance redacteur


Beheer