Stijging pootaardappelareaal gestopt

03-06-2020 | Laatste update op 22-06 | |
Foto: Ruud Ploeg
Foto: Ruud Ploeg

Het Nederlandse pootaardappelareaal is dit jaar 180 hectare kleiner, het aandeel hogere klassen is weer gegroeid.

Het areaal pootaardappelen dat dit jaar bij keuringsdienst Nak is aangegeven is 41.848 hectare. Dat is 180 hectare onder het niveau van vorig jaar. Toen is 42.099 hectare voor de keuring aangegeven, waarvan uiteindelijk 39.999 hectare is goedgekeurd. Met de lichte daling van het pootaardappelareaal in 2020 lijkt een einde gekomen aan de jarenlange stijging van het Nederlandse pootaardappelareaal.

Fontane is grootste ras

Het fritesaardappelras Fontane is met 4.957 hectare het grootste ras. Hiervan wordt 60 hectare meer geteeld dan vorig jaar. Het tweede ras is Spunta met 4.272 hectare, gevolgd door Agria met 2.673 hectare, Innovator met 2.321 hectare en Arizona met een areaal van 1.354 hectare. Het areaal ATR-pootaardappelen, voor eigen gebruik, is met 1.469 hectare nagenoeg gelijk gebleven aan dat van vorig jaar. Fontane en Agria zijn met respectievelijk 485 en 238 hectare de grootste rassen in dit segment.

Groei in Drenthe, Groningen en Zeeland

In de provincies Drenthe, Groningen en Zeeland is het areaal pootgoed in 2020 gegroeid, in totaal een stijging met 436 hectare. Daarentegen is in de provincies Noord-Brabant, Overijssel en Zuid-Holland het pootaardappelareaal gedaald met 619 hectare. In de overige provincies is het areaal nagenoeg gelijk gebleven. Groningen is met een areaal van bijna 9.000 hectare de provincie met de meeste pootaardappelen, gevolgd door Flevoland met zo’n 8.500 hectare.

Areaal per klasse

Het aangegeven areaal voor de klassen PB en S is 15.453 hectare en bij SE is dit 11.368 hectare. Voor klasse E is er voor teeltjaar 2020 11.805 hectare aangegeven. Het areaal klasse E is iets gedaald ten opzichte van vorig jaar terwijl klassen PB, S en SE in areaal zijn gestegen.

Meijering
Luuk Meijering RedacteurBeheer