Stijging suikerprijs vooral merkbaar bij bietenoogst 2020

10-12-2019 | Laatste update op 15-03 | |
Foto: Koos van der Spek - Foto: Koos van der Spek
Foto: Koos van der Spek

De suikerprijs stijgt, zowel op de wereldmarkt als in de Europese Unie. Dat duwt de bietenprijs omhoog, maar dat effect is in Nederland vooral pas merkbaar bij de bietenprijs van oogst 2020.

De suikerprijs stijgt. Dat is op termijn positief voor de bietenprijs. Dat opwaartse effect is voor de bietenprijs van oogst 2019 nog vrij klein, maar groter op die van 2020. De verkoopprijs van suiker in de EU lag in september gemiddeld op € 328 per ton, blijkt uit publicaties van de Europese Commissie. Dat is de hoogste gemiddelde verkoopprijs in een jaar.

Oorzaken prijsstijging

De prijsstijging heeft een aantal oorzaken, zegt directievoorzitter Albert Markusse van bietentelerscoöperatie Cosun. “Je ziet een aantal positieve trends op de suikermarkt. Voor seizoen 2019-2020 wordt verwacht dat de productie minstens 6 miljoen ton lager uitvalt dan de consumptie. De consumptie groeit wereldwijd met 1,3%. Terwijl India, Thailand en in mindere mate de Europese Unie minder suiker produceren. Daarnaast verwerkt Brazilië meer suiker tot ethanol dan in andere jaren, waardoor die suiker niet meer beschikbaar is voor de wereldmarkt. Dat geeft een opwaartse druk op de suikerprijs op de wereldmarkt. Maar daar staat wel tegenover dat de wereld de laatste jaren een grote voorraad suiker heeft opgebouwd. Dat beperkt vooralsnog de ruimte voor een prijsstijging.”

Stijgende spotprijzen

De spotprijzen voor suiker in de EU en de prijzen voor 2020 zitten in de lift. Dat heeft twee oorzaken. Enerzijds is suiker iets duurder geworden op de wereldmarkt. Anderzijds valt de suikerproductie tegen in de EU. Op de spotmarkten in de EU wordt momenteel meer dan € 400 per ton suiker betaald. Maar daar profiteren de suikerproducenten niet direct van, omdat de meeste suiker in jaarcontracten wordt verkocht. Die contracten worden aan het begin van de bietencampagne afgesloten. Suiker Unie profiteert dus maar beperkt van de hogere spotprijzen. De bietenprijs voor oogst 2019 wordt vooral bepaald door de contracten die Suiker Unie eind vorig jaar afsloot. Toen was suiker goedkoper. Doordat de suikerprijs is gestegen, kan Suiker Unie voor 2020 contracten afsluiten met een hogere suikerprijs. Dat is positief voor de bietenprijs voor oogst 2020.

Markusse plaatst een kanttekening bij deze redenering. “De bietenprijs wordt niet alleen bepaald door de financiële resultaten van Suiker Unie, maar ook door die van de andere Cosun-bedrijven Aviko, Sensus, Duynie en SVZ.”

Kletsnatte bietenoogst

De hogere suikerprijs en het opwaartse effect op de bietenprijs komt Cosun goed uit. De akkerbouwers hebben een kletsnatte bietenoogst achter de rug, of zijn daar nog druk mee. Dat is slecht voor de bodemstructuur. Het speelt mee in de afweging van akkerbouwers hoeveel bieten ze willen telen in 2020. Ondanks de moeizame oogst bieden bietentelers echter weinig extra ledenleveringsbewijzen (LLB’s) aan voor verkoop ten opzichte van vorig jaar. De prijzen voor LLB’s waren gezakt, maar de laatste tijd zijn die weer een beetje gestegen dankzij de aantrekkende suikerprijs.

Engwerda
Jan Engwerda RedacteurBeheer