Stikstof-brand nog niet meester

De stikstofbrand lijkt geluwd voor de landbouw. Het sein brand meester kan echter nog niet gegeven worden.

In mei werd het PAS vernietigd, de set van regels waar provincies vanuit gaan bij verlenen van een NB-vergunning. Daarmee verviel de rechtskracht van de 3.300 NB-meldingen, vooral afkomstig van melkveehouders. Sindsdien gingen ook een paar honderd NB-vergunningen door de shredder. De provincies moeten daarop opnieuw beschikken. Dit leidde tot onrust onder veehouders. Die is met de aangekondigde legalisering van de meldingen en het door de meeste provincies vastgestelde nieuwe beleidskader bedwongen.

Aanpassing beleidskader

De eerste versie van de nieuwe regels leidde tot stevige boerenprotesten, alhoewel het de vraag is of de meeste deelnemers de inhoud ervan kenden. Die protesten leidden tot aanpassing van het nieuwe beleidskader. Een landbouwbedrijf mag nu alleen meer ammoniak gaan uitstoten na aankoop van ammoniakrechten van derden. Dat is niet mogelijk voor 1 februari. Bij ombouw naar een emissiearm systeem is de vrijkomende ammoniakruimte volledig te benutten voor extra dieren. Bouw van wel vergunde, maar nog niet gerealiseerde stallen kan gewoon doorgaan, tenzij in de NB-vergunning een uiterste termijn is aangegeven. Bij verkoop van rechten wordt eerst gekeken wat gerealiseerd is. Niet gebouwd is niet verkoopbaar.

Onduidelijkheid deels weggenomen

Daarmee is de onduidelijkheid rondom vergunningverlening weggenomen. Open eindjes zijn of de weidegang en bemesting vergunning gaan vragen en de rol van fosfaat- en dierrechten bij verkoop van ammoniakrechten. Ook de invulling van het voerspoor kan de stikstofbrand opnieuw doen oplaaien.

2/3 artikelen over | Registreer om meer artikelen te lezen.