Stikstof: de goede kant op in kleine stapjes

Weer een belangrijke stap gezet: beweiden en bemesten niet vergunningplichtig.

Commissie Remkes onderbouwt nu wat minister Schouten eerder deze week al aankondigde. Daarvoor al kondigde ze aan de PAS-meldingen te gaan legaliseren. Zo is er zicht op een oplossing voor 2 van de meest bizarre kanten van de stikstof-impasse.

Uitrijden mest

Het is mooi om te zien hoe Remkes met een gedegen verhaal weerwoord biedt aan de pietluttigheid van de uitspraak van de Raad van State. Beweiden is wat emissie betreft altijd gunstiger dan op stal houden en mest wordt nu zoveel efficiënter uitgereden dan 20 jaar geleden dat ook mest uitrijden in principe geen juridisch probleem meer is. Iedereen wist dat al, maar nu staat het ook in een heus advies.

Spoedwet is zeker niet de laatste stap

Spoedwet aanpak stikstof

Maar de vis is nog lang niet op het droge. Aan minister Schouten de lastige uitdaging om de goede voornemens rechter-proof te formuleren. Voorgangers van haar faalden daar jammerlijk in, met de huidige impasse en commotie tot gevolg. Met haar spoedwet heeft ze een stap gezet, maar dat is zeker niet de laatste.

Vergunningplicht bouwland

Er is nog een reden de vlag binnen te houden. Veehouders die op voormalige akkerbouwgrond boeren, krijgen wellicht wél vergunningplicht voor bemesten. Te gek voor woorden natuurlijk. Aan de provincies om dit glad te strijken via de toverformule ‘gebiedsgericht beleid’.

Kortom, het gaat de goede kant op, maar we zijn er nog lang niet.

2/3 artikelen over | Registreer om meer artikelen te lezen.