Stikstof- en fosfaatproductie onder plafond

De veehouderij zit met de mestproductie in het derde kwartaal van 2019 ruim onder de toegestane stikstof- en fosfaatplafonds.

Dat blijkt uit de kwartaalrapportage van CBS. De momentopname van de fosfaat- en stikstofexcretie is in de derde kwartaalrapportage vrijwel gelijk aan die in de tweede kwartaalrapportage.

159 miljoen kilo fosfaat

De totale veehouderij produceert 159 miljoen kilo fosfaat, terwijl het plafond op 172,9 miljoen kilo ligt. De fosfaatproductie van de melkveehouderij is met 75,8 miljoen kilo ruim onder het toegestane plafond van 84,9 miljoen kilo.

Ook de fosfaatexcretie in de varkens- en pluimveesector is met respectievelijk 36,9 en 25,5 miljoen kilo ruim onder de sectorale plafonds van 39,7 en 27,4 miljoen kilo. Alleen in de diercategorie ‘overig’ zit de fosfaatproductie met 20,6 miljoen kilo dicht bij het plafond van 20,9 miljoen kilo.

Stikstofproductie

De stikstofproductie is in het derde kwartaal voor de hele veehouderij 492 miljoen kilo, ruim onder het plafond van 504,4 miljoen kilo. De stikstofproductie in de melkveehouderij is in het derde kwartaal verder gedaald naar 279,9 miljoen kilo en is daarmee ruim onder het plafond van 281,8 miljoen kilo.

Ook de varkens- en pluimveehouderij produceren op stikstofgebied ruim onder de sectorale plafonds. De stikstofproductie in de varkenshouderij daalde naar 95 miljoen kilo, terwijl die in de pluimveehouderij stabiel bleef op 56,1 miljoen kilo. De stikstofproductie in de categorie overige (waaronder vleesrunderen, kalveren, schapen en geiten) steeg iets naar 61,4 miljoen kilo.

Meer vleeskalveren

Landbouwminister Carola Schouten wijt de toename in de categorie overig aan het toegenomen aantal vleeskalveren in Nederland. “Voor dit moment gaat het nog om voorlopige cijfers en is er geen sprake van een dreigende overschrijding van het nationale productieplafond”,aldus Schouten. Als de nationale plafonds wel overschreden dreigen te worden, zal Schouten kijken welke oorzaken dat heeft en welke maatregelen voor de betreffende diersoort nodig zijn.

Voorlopige cijfers

De cijfers van het CBS zijn voorlopig. Nog niet alle gegevens over 2019, zoals de fosfor- en stikstofgehaltes in het ruwvoer, zijn al bekend en meegenomen in de berekeningen. “De definitieve cijfers kunnen dus nog afwijken, maar het beeld dat naar voren komt, is positief”, aldus Schouten.

2/3 artikelen over | Registreer om meer artikelen te lezen.