Stikstof- en fosfaatuitstoot veestapel gedaald

De uitstoot van stikstof- en fosfaat in dierlijke mest van de veestapel is in het tweede kwartaal van 2020 gedaald.

De uitstoot van stikstof is berekend op 494 miljoen kilo, de fosfaatuitstoot op 156 miljoen. Dat blijkt uit berekeningen van het CBS in de kwartaalmonitor fosfaat- en stikstofexcretie in dierlijke mest. De stikstof- en fosfaatuitstoot zit daarmee respectievelijk 2 en 10% onder het plafond voor de gehele veestapel dat met Brussel is afgesproken.

Stikstof melkveehouderij iets boven plafond

De melkveehouderij zit met een stikstofproductie van 287 miljoen net iets boven het sectorplafond van bijna 282 miljoen kilo. De andere sectoren waarvoor met ingang van 2020 een sectorplafond geldt (varkens en pluimvee) zitten er ruim onder. Alle sectoren zitten ruimschoots onder het afgesproken fosfaatplafond dat net als stikstof is gebaseerd op het jaar 2002.

In de berekening is uitgegaan van de rundveestapel volgens I&R op 1 juli 2020. Voor andere diersoorten is voor het tweede kwartaal gerekend met de aantallen op 1 april volgens de Landbouwtelling 2020. Het aantal vleeskalveren is duidelijk lager, doordat minder kalveren zijn opgezet vanwege de coronacrisis. Het grootste corona-effect is te zien bij nertsen, dat aantal is eind juni ongeveer een kwart lager.

Meer fosfor in krachtvoer

Voor de gehaltes in het voer van rundvee geldt dat het fosfor- en stikstofgehalte van het krachtvoer iets is gestegen. Voor ruwvoer uit het jaar 2019 is uitgegaan van definitieve gehaltes volgens Eurofins Agro. Voor het ruwvoer van 2020 is gerekend met de gemiddelde waardes in de afgelopen vijf jaar, uitslagen voor dit jaar zijn nog onvoldoende beschikbaar. De gemiddelde melkproductie is 8.950 kilo per koe per jaar, net iets meer dan gemiddeld in 2019. De mineralenuitstoot van andere diersoorten is op basis van de definitieve cijfers in 2019.

De verschillen ten opzichte van het eerste kwartaal zijn beperkt schrijft minister Schouten in de brief aan de Kamer over de kwartaalcijfers. Ze noemt het wel ‘van belang dat de melkveehouderij zich er voor inzet dat de stikstofproductie onder het sectorplafond uitkomt over geheel 2020’.

Gezond koeien voeren met minder eiwit: hoe doe je dat? Kijk gratis het webinar hierover terug

2/3 artikelen over | Registreer om meer artikelen te lezen.