Stikstof in 2020 centraal voor pluimveehouders

10-01-2020 | |
Foto: Hans Banus - foto: Hans Banus
Foto: Hans Banus

Niet verrassend staat ook voor de pluimveehouderij de stikstofproblematiek dit jaar centraal. Dit blijkt uit een inventarisatie van vooruitblikken door LTO/NOP Pluimveebestuurders Eric Hubers, Jos Mans, Jan Verhoijsen en Piet Faber. Echter, ook diergezondheid en marge blijven punten van zorg.

Eric Hubers gaat zijn achtste jaar in als voorzitter Pluimveehouderij LTO Nederland/NOP. Hij hoopt dat er in 2020 een goede oplossing voor de stikstofproblematiek wordt gevonden en dat er binnen een eerlijk speelveld ontwikkelruimte voor pluimveebedrijven blijft. “Ook hoop ik dat we net als in 2019 dit jaar gevrijwaard blijven van een vogelgriepuitbraak. De recente uitbraken in Polen zijn zorgwekkend.”

Hubers prijst de Nederlandse pluimveesector. “We produceren op een duurzame en vooruitstrevende manier. Dat mag gezien worden. De consumptie van eieren en pluimveevlees is gestegen. We produceren voor een vragende markt. Dat stemt hoopvol voor de toekomst.”

Tijd voor een Fair Trade-prijs voor de Nederlandse boer

Fipronil-crisis

Jos Mans is de nieuwe voorzitter van de kring leghennenhouders. Wat hem betreft gaat de agrarische sector in 2020 in goed overleg met de overheid aan de stikstofdoelstellingen werken. “Geef de sector en de ondernemers de lead. Technische oplossingen moeten soelaas kunnen bieden.”

Mans roept pakstations en retailers op hun ogen niet te sluiten voor de gestegen kosten van leghennenbedrijven. De marges baren hem zorgen. “Sinds de fipronil-crisis betalen consumenten meer voor hun eieren. Het gat met onze eierprijzen is echter te groot. Er blijft marge hangen. Misschien wordt het tijd voor een Fair Trade-prijs voor de Nederlandse boer.”

Binnen de kring leghennenhouders worden enkele nieuwe bestuursleden klaargestoomd. Mans wil maximaal een jaar voorzitter blijven. “Naast het stikstofdossier, de marktmarges en de actuele AI-dreiging in Polen speelt dat in onze kring op de achtergrond mee.”

Hogere kostprijs

Ook in de vleeskuikensector is de marge voor de boer een belangrijk item, zegt Jan Verhoijsen. “Prijsverhogingen van onze leveranciers zullen in 2020 in onze opbrengstprijs terug moeten komen. Dierenwelzijn, voedselveiligheid en milieudoelstellingen zorgen voor een hogere kostprijs. De consument is bereid om te betalen voor ons kwaliteitsproduct, maar dan moeten retailers daar wel mee aan de slag.”

Volgens Verhoijsen is het een uitdaging om als agrarische sector het krediet van de samenleving te behouden. “Kijkend naar het stikstofdossier dan lijkt het erop dat we het krediet van de overheid kwijt dreigen te raken.” Volgens Verhoijsen blijven de vele en veel te hoge NVWA-boetes een aandachtspunt in de vleeskuikensector. “Ondanks alles blijft het glas halfvol. Er is een groeiende vraag naar pluimveevlees. Wij voorzien in die behoefte.”

Verplicht sleutelen aan voersamenstelling vind ik inbreuk op de vrijheid van ondernemers

Noodwet stikstof

Vermeerderaar Piet Faber haalt meteen de stikstofproblematiek aan als hem wordt gevraagd zijn verwachtingen voor het nieuwe jaar uit te spreken. Met het aannemen van de noodwet gaat de overheid meer en meer op de stoel van de ondernemer zitten, zo stelt hij. “Verplicht sleutelen aan de voersamenstelling vind ik een behoorlijke inbreuk op de vrijheid van ondernemers. Nog veel zaken zijn op dit moment onduidelijk. Hoe gaat een eventuele opkoopregeling eruit zien en welke gevolgen heeft dat voor de stopper en de blijver? Er staat veel te gebeuren dit jaar. Never a dull moment.”

Faber noemt ook de Animal Health Law als belangrijk thema voor 2020. “Hoe pakken we in Europa en in Nederland de bestrijding van pluimveeziektes aan? Dat moet goed geregeld zijn.”

In de vermeerderingssector worden proeven gedaan met onbehandelde hanen, zo vertelt Faber. “Daarbij hebben we te maken met de nodige welzijnsissues voor de hennen.”

Poelsma
Bouke Poelsma Freelance redacteur


Beheer