Stikstofaanpak raakt hele keten

29-03 | |
Minister Christianne van der Wal kondigt vrijdag een pakket aan maatregelen aan om de stikstofbelasting op kwetsbare natuur versneld te verminderen. Minstere Henk Staghouwer zet tegelijk lijnen uit om de positie van de boer in de keten te versterken. - Foto: ANP
Minister Christianne van der Wal kondigt vrijdag een pakket aan maatregelen aan om de stikstofbelasting op kwetsbare natuur versneld te verminderen. Minstere Henk Staghouwer zet tegelijk lijnen uit om de positie van de boer in de keten te versterken. - Foto: ANP

Minister voor Natuur en Stikstof Christianne van der Wal kondigt vrijdag een pakket aan maatregelen aan om de stikstofbelasting op kwetsbare natuur versneld te verminderen.

Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit Henk Staghouwer zet tegelijk lijnen uit om de positie van de boer in de keten te versterken. Het coalitieakkoord geeft beide ministers de opdracht een goed verdienmodel te creëren, zodat boeren de omslag naar kringlooplandbouw kunnen maken. Daar is een transitiefonds (€ 25 miljard) voor, maar tegelijk moeten ook banken, toeleveranciers, verwerkende industrie en de supermarkten een bijdrage leveren.

Minister Van der Wal benadrukt dat de stikstofaanpak niet alleen een opgave voor de landbouw is. Industrie, infrastructuur en woningbouw moeten een evenredige bijdrage leveren aan de vermindering van de stikstofuitstoot. Intrekken van vergunningen, onteigeningen en innemen van latente ruimte horen tot het instrumentarium waar Van der Wal gebruik van maakt.

Extra stimulansen

Op basis van wat de minister voor Natuur en Stikstof in de afgelopen weken en maanden heeft gemeld, kan worden opgemaakt dat Van der Wal extra stimulansen wil geven om stikstofuitstoot te verminderen door bedrijfsbeëindiging of bedrijfsverplaatsing. Daarvoor komt geld uit het transitiefonds eerder beschikbaar dan gepland.

Tegelijk zal ze de mogelijkheid beperken om oude vergunningen ‘af te stoffen’ en latente ruimte te gebruiken, nieuwe regels voor de vergunningverlening; er komt een aanscherping van de regels voor intern en extern salderen, en strakke eindtermijnen voor de gebiedsprocessen met aan het eind mogelijk onteigenen of intrekken van vergunningen. Van der Wal wil “een verplichtend instrumentarium” inzetten bij het gebiedsgerichte beleid.

Hoewel Van der Wal in de hoofdlijnenbrief uiteen zet welke kant zij op wil, gaat de brief niet vergezeld met nieuwe wetgeving of maatregelen. In mei en juni worden vervolgbrieven verwacht, waarin het beleid nader wordt gepreciseerd.

Minister haakt aan bij studie Greenpeace

Van der Wal wil onder andere snel werk maken van de uitwerking van gebiedsplannen. Daarbij legt ze prioriteiten bij een aantal gebieden. Ze haakt onder andere aan bij een studie van Greenpeace, waaruit duidelijk wordt dat voor een aantal leefgebieden de situatie zo ernstig is dat ingrijpen op korte termijn noodzakelijk is. Natuurherstel is in een deel van die gevallen niet meer afdoende zonder ook de stikstofdeken te verminderen.

In overleggen met de Tweede Kamer en in brieven aan het parlement heeft Van der Wal de alarmerende boodschap van Greenpeace verschillende keren aangehaald. In een studie van het onderzoekscentrum B-Ware staat aangegeven dat vijftien habitattypen verspreid over het gehele land in zo’n staat van instandhouding zijn dat snel actie nodig is. Van der Wal lijkt daar ook van doordrongen. Zij wil geen tijd verloren laten gaan. Ze wil een aantal gebieden aanwijzen, waar de gebiedsgerichte aanpak met extra prioriteit van de grond moet komen en waarvoor ook snel geld beschikbaar komt.

Braakman
Jan Braakman Redacteur
Meer over


Beheer