Doorgaan naar artikel

Stikstofbeleid ook in Vlaanderen op losse schroeven

"Dit stikstofarrest zorgt ervoor dat de provincies niet meer op basis van het stikstofkader van de vorige Vlaamse regering mogen omgaan met vergunningsaanvragen die leiden tot extra ammoniakuitstoot”, zegt Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir.

Na Nederland heeft ook Vlaanderen een fors probleem met het stikstofbeleid.

De Vlaamse Raad voor Vergunningsbetwistingen heeft een streep gehaald door een vergunning voor uitbreiding van een pluimveebedrijf in de plaats Kortessem. De gevolgen kunnen groot zijn omdat de raad vindt dat het Vlaamse stikstofbeleid de gevolgen van bedrijfsuitbreidingen op natuur niet goed genoeg toetst. Dat berichten Vlaamse media.

Vlaamse PAS

Vlaanderen kent, net als Nederland eerder, een PAS (Programmatische Aanpak Stikstof), al is die nog niet definitief. Er wordt gewerkt met een voorlopige versie. Landbouwbedrijven kregen bij invoering van de voorlopige versie in 2016 een kleurcode. Rode bedrijven hebben een te grote negatieve impact op natuur en moeten stoppen of bijsturen. Oranje bedrijven mogen niet uitbreiden. De kwestie draait nu om de groene bedrijven. Die mogen onder voorwaarden groeien. In de praktijk geldt een drempel van 5% emissietoename. Wie daar onder blijft, krijgt een vergunning. De Raad van Vergunningsbetwistingen zet hier nu een streep door. Ook effecten van minder dan 5% zijn significant. De Vlaamse rechter verwijst naar een uitspraak van het Europese hof uit 2018, die ook voor de Nederlandse Raad van State belangrijk was bij het roemruchte oordeel van mei 2019 dat het Nederlandse PAS-stelsel stillegde.

Gevolgen nog onduidelijk

De exacte gevolgen van de uitspraak zijn nog niet duidelijk. Maar volgens Vlaamse media is de kans groot dat nu de hele stikstofwetgeving die in 2016 is ingevoerd, onderuit gaat. “Dit stikstofarrest van de Raad voor Vergunningsbetwistingen zorgt ervoor dat de vergunningsverlenende overheden, de provincies, niet meer op basis van het stikstofkader van de vorige Vlaamse regering mogen omgaan met vergunningsaanvragen die leiden tot extra ammoniakuitstoot”, zegt Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir in het blad De Tijd. In De Standaard nuanceert Demir nog wel dat het “wellicht niet leidt tot een vergunningsstop zoals in Nederland”.

MOB blij, Boerenbond waarschuwt

De Boerenbond waarschuwt alvast dat nieuw stikstofbeleid niet mag leiden tot een “socio-economisch kerkhof in de land- en tuinbouwsector. Dit laatste zullen wij nooit aanvaarden”. De Natura 2000-gebieden in Vlaanderen moeten in 2050 een gunstige staat van instandhouding hebben.

Volgens Johan Vollenbroek van de Nederlandse actiegroep MOB is duidelijk dat het Vlaamse PAS ter ziele is. “Dat werd hog tijd, nu Duitsland en Denemarken nog.”

Lees ook dit artikel op de Vlaamse landbouwwebsite Vilt voor een uiteenzetting over het Vlaamse stikstofbeleid, en hoe dat verschilt van het Nederlandse.

Beheer
WP Admin