Stikstofclaim dagvaardt staat om veevoermaatregel

Met de voermaatregel wil het ministerie van LNV de uitstoot van stikstof door koeien verminderen. - Foto: Mark Pasveer
Met de voermaatregel wil het ministerie van LNV de uitstoot van stikstof door koeien verminderen. - Foto: Mark Pasveer

Stichting Stikstofclaim wil voor het einde van volgende week een dagvaarding de deur uit doen richting het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) over de gewraakte veevoermaatregel.

Tien boerenbelangenbehartigers ondersteunen deze rechtsgang, met het doel om de regeling definitief van tafel te krijgen.

Regeling niet verbindend laten verklaren

Stikstofclaim-voorzitter John Spithoven kan vanwege het proces niet precies vertellen met welke argumenten de boerenorganisaties de maatregel aanvechten. “Het uiteindelijke doel is, om in juridische termen te spreken, om de regeling niet verbindend te verklaren.”

“Daarvoor maken we gebruik van alle feiten die de afgelopen maanden bekend zijn geworden rondom deze maatregel. Bijvoorbeeld het statement van de dierenartsen en de kritiek van de veevoerorganisatie. Maar we nemen ook de Europese wetgeving en de eisen rondom dierenwelzijn – en gezondheid mee. Melkveehouders pikken het niet dat over de rug van hun dieren stikstofwinst gehaald wordt”, zegt Spithoven.

Lees op Boerderij.nl wat de voermaatregel inhoudt: Minder eiwit in veevoer: dit zijn de plannen

Volgens Spithoven is de huidige regel en de nu bijkomende discussie erover niet nodig geweest. “Er is een pot met geld voor maatregelen om de stikstofuitstoot terug te dringen, maar er is geen geld om stikstofruimte voor de bouw te creëren. Onvoorstelbaar, want met een kleine opkoopregeling hadden we die 0,2 kiloton allang binnengehaald.”

De sectorpartijen zijn:

  1. Agractie Nederland,
  2. Dutch Dairymenboard,
  3. Federatie Vleesvee Stamboek,
  4. Farmers Defence Force,
  5. Nederlands Agrarisch Jongeren Kontakt,
  6. Netwerk Grondig,
  7. Nederlandse Federatie Edelpelsdieren,
  8. Nederlandse Melkveehouders Vakbond,
  9. Nederlandse Vakbond Pluimveehouders,
  10. Producenten Organisatie Varkenshouderij.

Spithoven is blij met de steun van deze lijst. “Om bij de rechter het plan van tafel te krijgen moet je als partij wel ontvankelijk zijn. Een belang hebben dus. Daarom is Stichting Agrifacts (Staf) hier niet bij betrokken, als factchecker hebben ze geen belang. Met de rest kunnen we laten zien hoe groot het draagvlak is.”

LTO zet maximaal druk voor politieke oplossing

LTO Nederland heeft zich vooralsnog niet achter de rechtsgang geschaard. Namens de belangenbehartiger heeft waarnemend voorzitter Wim Bens aan Stikstofclaim laten weten dat LTO ‘maximaal druk zet’ om tot een politieke oplossing te komen’. LTO wil eerst weten op basis waarvan nu een nieuw kort geding wordt gevoerd. LTO onderschrijft het doel van het kort geding, maar vraagt zich ook af of het combineren juridische en politieke pogingen effectief is.

Volgende week is waarschijnlijk ook het gesprek van Stichting Stikstofclaim en Stichting Agrifacts met het ministerie, waarbij de stichtingen toelichting krijgen op de onderbouwing van de maatregel. De tijd voor de melkveehouders begint te dringen, de maatregel treedt over drie weken in werking.

van RooijenBeheer