Stikstofclaim: stop onderhandelingen over stikstof

Foto: Hans Prinsen
Foto: Hans Prinsen

Stichting Stikstofclaim wil dat de landbouwsector ieder overleg met het ministerie van landbouw (LNV) over stikstofruimte staakt.

De voorzitter van Stikstofclaim doet die oproep omdat hij wil dat er eerst een uitspraak is in het kort geding. Dat hebben Stikstofclaim en Stichting Agrifacts (Staf) aangespannen tegen LNV over de geplande voermaatregel die de stikstofuitstoot van melkvee moet verminderen. Volgens beide organisaties moet landbouwminister Carola Schouten eerst de onderbouwing van de klasse-indeling grondsoort en intensiteit voor haar voermaatregel overleggen voordat sprake kan zijn van invoering ervan.

Lees ook: Twijfel over juridische houdbaarheid voermaatregel

Voorzitter van Stikstofclaim John Spithoven: “Het is echt heel vreemd; in een Kamerbrief van 7 mei heeft Schouten het al over de klasse-indeling grondsoort en intensiteit, maar nu blijkt het nog zeker een maand te duren voordat we die onderbouwing kunnen krijgen, volgens LNV. Ik krijg daardoor het gevoel dat de onderbouwing voor de voermaatregel nog gemaakt moet worden.”

‘Kamer en volk foutief voorgelicht’

Omdat deze onderbouwing er nog niet is, zijn Staf en Stikstofclaim een kort geding gestart tegen de Nederlandse staat. Volgens Spithoven heeft de minister waarschijnlijk de Tweede Kamer en het Nederlandse volk foutief ingelicht.

Spithoven pleit ervoor om als agrarischesectorpartijen nu niet de onderhandelingen over een ‘werkbaar stikstofalternatief’ weer op te starten. Volgens hem ondermijnt dat de kortgedingprocedure van Staf en Stikstofclaim. Spithoven heeft goede hoop dat alle sectorpartijen aan het verzoek van beide stichtingen gehoor geven.

Kort geding dient naar verwachting deze week

Wanneer het kort geding dient, is nog niet bekend. De rechtbank Den Haag heeft nog geen datum ingepland voor deze zaak. De verwachting is wel dat de zitting deze week gehouden zal worden.

Lees ook: Meulenbroeks: voermaatregel in theorie haalbaar, in praktijk onuitvoerbaar

Beukema
Eric Beukema Redacteur


Beheer