Stikstofclaim zet alleen in op kansrijke procedures

03-07-2020 | Laatste update op 29-04 | |
Foto: Canva
Foto: Canva

Stichting Stikstofclaim gaat de inspanningen maximaal richten op procedures met een grote kans van slagen.

Stichting Stikstofclaim (SSC), de organisatie die strijdt tegen voor de agrarische sector nadelig stikstofbeleid, onderzoekt meerdere regels en maatregelen om eventueel een procedure over te starten. Dat meldt de stichting in een update net voor nieuwe boerenprotesten tegen het stikstofbeleid.

Procedure niet altijd mogelijk

SSC wijst op allerlei ontwikkelingen in het stikstofdossier, inclusief de voermaatregel en provinciale beleidsregels. Het bestuur heeft er naar eigen zeggen ‘bewust voor gekozen geen geld te besteden aan een hoop rumoer en een serie van kansloze achterhoedegevechten.’ Veel van die ontwikkelingen zijn gebaseerd op adviezen of voornemens en daarom lenen ze zich niet voor juridische procedures. Datzelfde geldt voor maatregelen op basis van vrijwilligheid zoals de vrijwillige opkoop van bedrijven in de buurt van Natura 2000-gebieden volgens SSC.

Latente ruimte

SSC is wel een aantal trajecten voor proefprocedures gestart. Dat gebeurt met enkele aangesloten veehouders en gaat onder meer over afromen van latente stikstofruimte door aanpassing van vergunningen. Een ander traject is gericht op het opstellen van een zogenoemde ‘passende beoordeling om een vergunning aanvraag te onderbouwen. De kosten voor beide zaken zijn beperkt tot enkele duizenden euro’s.’

SSC heeft verder een juridische analyse laten maken voor legalisering van knelgevallen op basis van de werkelijke ontwikkeling van stikstofdepositie. Die analyse is gedeeld met het ministerie van LNV.

Voermaatregel

Verder wordt binnenkort bepaald of een procedure wordt gestart over de rechtmatigheid van de omstreden voermaatregel in relatie tot de Spoedwet stikstofaanpak.

Een ander aandachtspunt is de rechtmatigheid van het stikstofrekenmodel Aerius. SSC kijkt ook hier naar mogelijkheden voor een procedure naar aanleiding van de uitkomsten van de Commissie Hordijk en de reactie daarop van minister Schouten.

Onderbouwing stikstofbeleid

Het bestuur van SSC buigt zich met experts nog over de onderbouwing van het gehele stikstofbeleid. Bijvoorbeeld over de onderbouwing van onderdelen als de kritieke depositiewaarden, aanwijzing van Natura 2000-gebieden en de haalbaarheid van beleidsdoelen. Dat wordt ‘indien kansrijk, de belangrijkste procedure die SSC gaat opstarten, met het grootste beslag op tijd en middelen.’

Esselink
Wim Esselink RedacteurBeheer