Stikstofclaim zet kort geding voermaatregel door

Stikstofclaim is niet tevreden met de door het landbouwministerie aangeleverde onderbouwing van de voermaatregel.

Het ministerie van landbouw heeft aan de Stichting Stikstofclaim documenten overhandigd die gebruikt worden voor de onderbouwing van de voermaatregelen. De stichting is echter niet tevreden en zet het kort geding door.

Stichting Stikstofclaim spande vorige week een kort geding aan om de onderbouwing van de voermaatregel boven tafel te krijgen. Hierop heeft het ministerie dinsdag documenten die zij gebruikt als onderbouwing aan de stichting overhandigd. De stichting is echter nog niet tevreden, en zet het kort geding door.

“We hebben de stukken onder voorwaarde van geheimhouding gekregen. Inhoudelijk kan ik er niets over zeggen, maar de hele gang van zaken is heel vreemd. Dit is geen transparantie”, zegt voorzitter John Spithoven van Stichting Stikstofclaim.

Berekeningen Wageningen UR

In het document rekent Wageningen UR op verzoek van het ministerie uit hoeveel ruw eiwit er in het rantsoen zit bij de eerste 75% van de melkveebedrijven, als ze gerangschikt staan op volgorde van de hoeveelheid ruw eiwit dat ze voeren. De gedachte vanuit LNV is dat deze laatste 25% zonder veel moeite terug kan in RE-gehalte naar de betreffende 75%-percentielwaarde.

Negen categorieën

Bij deze berekeningen is uitgegaan van drie verschillende grondsoorten (klei, zand en veen) en drie productiecategorieën; tot 20.000, 20.000 tot 30.000 en boven de 30.000 kg melk per hectare. In totaal zijn er dus negen categorieën. De daaraan gekoppelde vervolgvraag is met hoeveel de stikstofuitstoot vanuit de melkveehouderij met deze verlaging van het RE-gehalte zou dalen.

“Als alle bedrijven die boven de percentielwaarde zitten erin zouden slagen om de 75%-percentielwaarde van de betreffende bedrijfsklasse te halen, dan zou dit voor de hele Nederlandse melkveestapel een afname van 4.409 ton stikstofopname via voer betekenen”, concluderen de onderzoekers. Er zou dan op jaarbasis 29.224 ton ruw eiwit minder worden gevoerd. Het effect op de ammoniakemissie is niet berekend.

Onvoldoende onderbouwing voermaatregel

De stichting concludeert na bestuderen van de stukken wel dat dit onvoldoende onderbouwing is voor de voermaatregel. Wanneer het kort geding dient, is nog niet bekend. Wettelijk moet een kort geding binnen twaalf werkdagen na aanvragen dienen, waardoor het deze of volgende week zal plaatsvinden.

Stichting Stikstofclaim riep de landbouwsector op om het overleg met het ministerie te staken. Stikstofclaim en Agrifacts vonden dat het ministerie eerst de onderbouwing van de klasse-indeling grondsoort en intensiteit voor haar voermaatregel moest overleggen voordat sprake kan zijn van invoering ervan. Uit de documenten blijkt dat de steekproef van de verschillende bedrijfstypen op de verschillende grondsoorten waarop het ministerie de maatregel baseert, erg klein is.

NMV stapt uit overleg met landbouwministerie

Melkveehoudersvakbond NMV stapt net als DDB uit de overleggen met het ministerie van landbouw over de voermaatregel. “Vandaag bleek tijdens een overleg met de melkveewerkgroep dat verder doorpraten geen enkele zin heeft. Wie niet horen wil moet maar voelen. De NMV wenst haar leden niet langer op te zadelen met idiote maatregelen, alternatieven waar niemand meer achter kan staan”, aldus de organisatie in een statement. NMV vestigt haar laatste hoop op het kort geding van Stichting Stikstofclaim.

Wanneer gesprekken met de sector het kort geding in de wielen rijdt, is verder spreken niet verstandig

Volgens NMV heeft overleg met de melkveegroep en het ministerie geen enkele zin meer. “Het aanspannen van een kort geding door Stichting Stikstofclaim wordt telkens uitgesteld, omdat LNV “nog in gesprek is met de sector”. Wanneer gesprekken met de sector het kort geding in de wielen rijdt, is verder spreken niet verstandig”, vindt NMV.

Daarnaast vindt NMV dat het alternatief van de sector door aanpassingen veel te ver af is komen te staan van wat ze de keden nog kunnen uitleggen.

Voorzitter Harm Wiegersma sluit niet uit dat NMV op termijn wel weer in gesprek wil gaan voor langetermijnmaatregelen via het voerspoor. “We zijn op termijn best bereid om voor reëel overleg weer naar Den Haag te gaan. Maar het moet wel in balans zijn en die balans is nu volledig zoek”, zegt hij. “We moeten eerst dit afwerken voordat we weer over andere dingen gaan praten.”

2/3 artikelen over | Registreer om meer artikelen te lezen.