Stikstofplan voor € 2,9 miljard

20-11-2019 | |
Foto: ANP - Foto: Sem van der Wal
Foto: ANP

Stikstofreductie door de veehouderij kan niet gratis. Er moet een fonds van € 2,9 miljard worden gevormd om de veehouderij tegemoet te komen.

Dat stelt het Landbouw Collectief, dat woensdag 20 november het stikstofreductieplan namens de Nederlandse land- en tuinbouw presenteerde.

Een half miljard hiervan moet direct beschikbaar komen voor het versnellen van de plannen in de varkenshouderij en drie technische maatregelen in de melkveehouderij: minder eiwit in veevoer, meer beweiden, en bemesten met toevoeging van water. Dat zijn drie concrete technische maatregelen die het Landbouw Collectief voorstelt om een eerste uitweg uit de stikstofimpasse te vinden.

Het collectief bestaande uit dertien organisaties van boeren en tuinders, toonde tijdens de presentatie unieke eensgezindheid met een gezamenlijk en unaniem vastgesteld plan.

Prille verkering

In het collectief vormen Wil Meulenbroeks van de vakgroep Veehouderij en Jeroen van Maanen van Farmers Defence Force elkaars zelfverklaarde uitersten. Ze stonden bij de presentatie lachend naast elkaar. “Zie het als een prille verkering”, zei Meulenbroeks. “Het zou wat kunnen worden.” Van Maanen: “Ik kijk nu al met plezier naar de toekomst.”

Onafhankelijk voorzitter Aalt Dijkhuizen benadrukte meermalen het unieke karakter van het verbond, dat unaniem tot een plan is gekomen. “Wij weten dat de landbouw niet de oorzaak is van het probleem, maar wel een onderdeel van de oplossing kan zijn.”

Dertien maatregelen

Het plan bevat dertien maatregelen voor de melkveehouderij,vijf voor de varkenshouderij en vijf voor de pluimveehouderij.

Doel van het plan is schade aan de sector voorkomen en de kans op een recessie in de Nederlandse economie verkleinen.

Het zijn naar verhouding goedkope maatregelen, maar ze kosten wel geld

Dat kan niet voor niets. Het collectief legt een claim bij de overheid van in totaal € 2,9 miljard verdeeld over een periode van vijf jaar. Dat geld moet beschikbaar komen voor bedrijven die stikstofruimte inleveren. Daar wordt ook € 300 miljoen voor de nertsenhouderij in meegenomen, die door de gedwongen sanering 0,3 kiloton ammoniakuitstoot vermindert.

Technische maatregelen

Volgens het collectief zullen de drie technische maatregelen in de melkveehouderij 4 kiloton stikstofwinst opleveren als een op de drie boeren er aan meedoet. Daarmee komt ruimschoots genoeg ruimte vrij voor de woning van 75.000 woningen, waarvoor tussen de 0,1 en 1,1 kiloton stikstof nodig is. De vermindering van de stikstofuitstoot doordat er minder dieren zijn in de veehouderij sinds 2017, en door het lagere eiwitgehalte in het ruwvoer is daar nog niet in meegerekend. Het zijn naar verhouding goedkope maatregelen, “maar ze kosten wel geld”, aldus Dijkhuizen. “Daarvoor moet geld beschikbaar komen. Er moet nog een goede kostprijs-analyse worden gemaakt om de kosten goed in kaart te brengen.”

Voorwaarden

Een aantal voorwaarden bij het stikstofplan is dat er geen generieke inkrimping van de veestapel komt, dat vergunde rechten gewaarborgd blijven, en dat afroming wordt vergoed; er komt geen gedwongen opkoop en bij externe saldering zullen ammoniak-, fosfaat- en dierrechten niet aan elkaar worden gekoppeld of afgeroomd. Rechten mogen niet weglekken naar buiten de landbouw en het rijks- en provinciaal beleid is eenduidig. Maatregelen die niet tot verbetering van natuur leiden, worden gestopt.

Braakman
Jan Braakman Redacteur


Beheer