Stikstofpuzzel is nog lang niet klaar

De stikstofwet ligt in het parlement, maar landbouwminister Carola Schouten is er nog lang niet klaar mee.

De stikstofwet van het kabinet ligt na anderhalf jaar peinzen, puzzelen, praten en piekeren eindelijk in de Tweede Kamer. De wet komt in grote lijnen overeen met de brief die het kabinet in april al stuurde.

Doelstellingen in wet verankerd

Minister Schouten gaf afgelopen dinsdag bij een nadere uitleg aan journalisten aan dat de belangrijkste aanpassingen ten opzichte van toen is dat de doelstellingen in de wet zijn verankerd. Dat betekent dat het doel om het areaal natuur dat lijdt onder een te hoge stikstofdruk in 2030, moet zijn teruggebracht tot de helft.

Lees ook: Schouten heeft oppositie nodig voor stikstofwet

Omgevingswaarde

Het kabinet koerst rechtstreeks op de verbetering van de natuur in voor stikstof gevoelige gebieden. Die verbetering wordt gemeten aan de hand van de kritische depositiewaarde – in de wet uitgedrukt met de term omgevingswaarde. Dat is weliswaar een meetbaar doel, maar het blijft niet meer dan een getal uitgedrukt in mol stikstof per hectare per jaar. Hoe het werkelijk met de natuur gesteld is, word je met dat getal niet gewaar.

‘Schouten dreigde met aftreden’

Dat de totstandkoming van de wet niet altijd van een leien dakje ging, is duidelijk. Deze week schreef De Volkskrant dat Schouten in de loop van dat proces gedreigd heeft met aftreden. Of die soep ooit zo heet is opgediend, valt te betwijfelen, al heeft Schouten dit voorjaar wel een verzuchting geslaakt, waarbij ze zich afvroeg of ze nog wel zou moeten doorgaan. Toen dreigde het beleid een kant op te gaan, die haar niet welgevallig was.

Gemoederen liepen hoog op

De gemoederen liepen vlak voor het zomerreces ook hoog op, toen VVD en CDA met een motie kwamen om de aangekondigde (en in augustus alsnog ingetrokken) voermaatregel nog eens naast de alternatieven uit de sector te leggen. De voermaatregel lag op dat moment al een hele tijd in de Kamer, er was over en weer informatie uitgewisseld en op de valreep kwamen twee coalitiepartijen met een motie, die de onzekerheid over de voermaatregel alleen maar aanwakkerde, in de ogen van de minister. Zij was onaangenaam verrast dat juist twee coalitiepartijen hierom vroegen. Toch besloot ze in de Kamer niet het onaanvaardbaar uit te spreken – het codewoord voor ‘ik treed af, als de motie wordt aangenomen’.

De gemoederen liepen vlak voor het zomerreces hoog op

Vergelijking

Schouten was het er niet mee eens. Ze vond het niet nodig het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) nog een vergelijking te laten maken tussen haar eigen voerplan en het plan van de sector. En op de keper beschouwd was de PBL-vergelijking waar de Kamerleden Mark Harbers (VVD) en Jaco Geurts (CDA) om vroegen helemaal niet nodig om uiteindelijk de voermaatregel niet in te voeren.

Wagenings onderzoek naar de actuele voersituatie, dat al eerder was aangekondigd, gecombineerd met de mogelijke effecten voor de diergezondheid, was voor de minister uiteindelijk doorslaggevend om de voermaatregel niet te laten doorgaan.

Nog geen meerderheid

De stikstofwet ligt er, maar de minister moet nog veel kopjes koffie drinken om de vereiste meerderheden in Tweede en Eerste Kamer te krijgen. Dan kunnen de gemoederen zomaar weer verhit raken.

2/3 artikelen over | Registreer om meer artikelen te lezen.