Stikstofruimte niet laten weglekken

Foto: ANP - foto: anp
Foto: ANP

De ontwikkelingsruimte in de landbouw moet niet weglekken naar kapitaalkrachtige ontwikkelaars in andere sectoren. “Dat is juist wat we willen voorkomen”, zegt landbouwminister Carola Schouten.

De minister erkende donderdag in debat met de Tweede Kamer dat de voermaatregelen in de veehouderij, waar nu aan wordt gewerkt, ten goede komen aan het op gang brengen van de woning-, weg- en waterbouw.

Schouten zei in het stikstofdebat dat ze met de provincies in gesprek is over de manier waarop een gebiedsgerichtbeleid kan worden uitgevoerd. Het doel is om blijvers, stoppers en verplaatsers te helpen. “We willen mensen helpen bij stoppen, verplaatsen of omvormen”, aldus de landbouwminister, die zegt ruimte te bieden voor innovatie in de landbouw.

Extra geld is bedoeld voor natuurherstel niet voor uitbreiding natuur

Aan de andere kant geeft ze ook aan dat provincies gericht op zoek gaan naar bedrijven die zorgen voor een piekbelasting bij voor stikstof gevoelige natuurgebieden. “Maar het is echt niet zo dat we met de fiets langs zo’n bedrijf gaan en dan zeggen: jij moet verplaatsen. Vaak zit een boer zelf klem. Dan gaan we het gesprek aan: wat wil je, wat kun je? We zetten niemand het mes op de keel.”

De minister gaf ook aan dat het extra geld (€ 250 miljoen) niet zal worden gebruikt voor uitbreiding van natuurgebieden, maar voor natuurherstel. VVD-woordvoerder Mark Harbers benadrukte dat emissiearm het nieuwe leidende principe moet zijn in de landbouw en niet kringlooplandbouw.

Motie van wantrouwen tegen kabinet door meerderheid verworpen

Minister-president Mark Rutte kreeg veel kritiek, met name van PVV’er Geert Wilders en aan de linkerzijde van Frank Futselaar (SP), Jesse Klaver (GroenLinks) en Esther Ouwehand (Partij voor de Dieren). Rutte wordt verweten dat hij de stikstofproblemen te lang op zijn beloop heeft gelaten. Wilders hield de premier voor dat Nederland ‘geen stikstofprobleem heeft, maar een Rutte-probleem’. SP’er Frank Futselaar noemde het optreden van het kabinet een wanvertoning, William Moorlag (PvdA) noemde het een beschamende vertoning. GroenLinks houdt net als de Partij voor de Dieren vast aan een inkrimping van de veestapel.

Een motie van wantrouwen van PVV’er Wilders tegen het kabinet werd andermaal door de Kamer verworpen. Alleen PVV en Forum voor Democratie steunden de motie.

Aanpassing natuurbeleid lijkt Europese goedkeuring te krijgen

De premier gaf aan optimistisch te zijn over het gesprek met de Europese Commissie over de aanpassing van het Nederlandse natuurbeleid. In de kabinetsbrief over de stikstofproblematiek staat dat het kabinet met de Europese Commissie in gesprek gaat over de mogelijkheid om de beschermde status van natuurgebieden aan te passen. “Een natuurgebied dat niet te redden is, moet je niet beschermen”, aldus VVD-Kamerlid Mark Harbers.

Eerder heeft het ministerie van Landbouw al laten weten geen mogelijkheden te zien om in Brussel gedaan te krijgen het aantal natuurgebieden te verkleinen.

Warme sanering, latente ruimte en stikstofmarinier

SP vroeg het kabinet om een warme sanering in te zetten voor alle veehouderijsectoren en daar ook geld voor uit te trekken. PvdA wil extra geld voor de vitalisering van het platteland.

SGP wil dat het kabinet niet overgaat tot het afnemen van latente ruimte bij extern salderen. Dat zou moeten worden heroverwogen, zegt Roelof Bisschop. Landbouwminister Schouten vindt dat niet nodig. Jaco Geurts suggereerde de minister een stikstofmarinier in te stellen, die snel kan doorpakken bij gemeenten, provincies.

Braakman
Jan Braakman Redacteur


Beheer