Stikstofwet PVV: geen megastal erbij

Foto: ANP - Foto: JERRY LAMPEN
Foto: ANP

De PVV wil alle beperkingen die de Natuurbeschermingswet oplegt aan woningbouw, wegenbouw of landbouwactiviteiten een halfjaar opschorten. Maar de bouw van megastallen mag niet, in de ogen van de PVV.

Dat blijkt uit het wetsvoorstel dat PVV-Kamerleden Alexander Kops, Dion Graus en Roy van Aalst hebben ingediend bij de Tweede Kamer. Het voorstel moet eerst door de Raad van State worden beoordeeld, voordat de Tweede Kamer het zou kunnen behandelen. Het kabinet presenteert woensdag 13 november zijn maatregelen om uit de stikstofimpasse te komen.

Spoedwetgeving is optie

Spoedwetgeving is een optie waarover het kabinet nog denkt. Het kabinet werkt plannen uit waarbij geen extra stikstofdepositie ontstaat als daarvoor niet tegelijkertijd een compensatie is geleverd. Dat is een eis die de Nederlandse rechter stelt. Op die eis is het Programma Aanpak Stikstof (PAS) onderuit gegaan. De PVV-wet heeft elementen die voorbijgaan aan die eis, oordeelt een woordvoerder van Carola Schouten, minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit.

Landbouw van ‘dringend openbaar belang’

In de noodwet van de PVV worden woningbouw, wegenbouw en landbouw aangewezen als project van dringend openbaar belang. De Natuurbeschermingswet biedt mogelijkheden om projecten toe te staan vanwege ‘dwingende redenen van groot openbaar belang’. Maar volgens de Natuurbeschermingswet is daarvoor advies van de Europese Commissie vereist. Met deze noodwet zou dat worden omzeild.

Begrip megastal niet nader gedefinieerd

Volgens de noodwet zou de realisatie van een megastal niet worden toegestaan. Wat onder een megastal wordt verstaan, legt de PVV-wet niet uit – ook niet in de toelichting. Er zijn geen andere nationale wetten of algemene maatregelen van bestuur waarin het begrip ‘megastal’ nader wordt gedefinieerd. In sommige gemeentelijke of provinciale beleidsnotities en verordeningen komt het begrip ‘megastal’ wel voor.

Braakman
Jan Braakman Redacteur
Meer over


Beheer