Doorgaan naar artikel

Storm is gaan liggen en AgriNL is er nog steeds

Tjibbe Joustra, voorzitter AgriNL, suggereerde dat het actieplan voor de aanpak van stikstof niet op de website had mogen staan. - Foto: Fred Libochant premium

Tjibbe Joustra, voorzitter AgriNL, suggereerde dat het actieplan voor de aanpak van stikstof niet op de website had mogen staan. - Foto: Fred Libochant

In oktober raakte de agrarische sector in beroering over plannen van de agri-industrie. Een werkdocument met regionaal uitgewerkte plannen voor een integrale aanpak van stikstof- en andere problemen, werd schielijk ingetrokken. Maar de plannen zijn er nog steeds.

Dit voorjaar, ruim twee maanden na de verkiezingen, wilde Tjibbe Joustra, voorzitter van AgriNL, het netwerk van de agri-industrie en LTO Nederland, wel een keer naar buiten treden. Joustra gaf een uitgebreid interview aan Boerderij. Hij legde uit dat het ministerie waar hij de basis legde voor zijn langjarige carrière in het verleden niet onder ogen heeft gezien wat de consequenties waren van de aanwijzing van de Natura 2000-gebieden. Daardoor heeft Nederland nu een stikstofprobleem. Ontkennen van dat probleem heeft geen zin, zo betoogde Joustra. En, voegde hij er aan toe, er zijn sommigen in de landbouw, die het probleem niet erkennen.

Op de achtergrond

Joustra legde in hetzelfde interview uit dat AgriNL liever op de achtergrond opereert – maar dan wel op plekken die ertoe doen. “Wij geloven niet zo erg dat het meerwaarde heeft dat we naast alle belangenbehartigers in de landbouw met allerlei standpunten naar buiten komen”, zei Joustra.

Geen acties voor de bühne, maar gesprekken met beleidsmakers en beslissers. De voormannen van de agri-industrie gingen liever een goed gesprek aan met de premier, dan dat ze een goedbedoelde petitie aanboden aan de Tweede Kamer. “Wij zullen aan formateur en informateur de visie van de industrie wel geven op de belangrijke problemen waar de landbouw mee worstelt”, aldus de voorzitter van AgriNL in mei.

In het licht van wat Joustra in mei had gezegd was het verrassend dat AgriNL in oktober met een advertentie kwam waarin elf bedrijven en LTO Nederland aangaven dat ze willen dat de overheid en maatschappelijke organisaties samen met de agri-industrie werkt aan een ‘gebiedsgerichte integrale aanpak die recht doet aan de belangen van ons allemaal: inwoners, boeren, bedrijven en natuurorganisaties.”

Rumoer in de sector

Tegelijk met de advertentie in het Financieele Dagblad kwam op de site van AgriNL een samenvatting van een actieplan, waarin tot op regionaal niveau was uitgewerkt hoe zo’n integrale aanpak er uit zou kunnen zien. Meteen rumoer in de sector. Het begon al met een bericht van Sjaak van der Tak op Twitter op 12 oktober, dat LTO Nederland afstand nam van het actieplan van AgriNL.

Een dag later stapten veevoerbedrijven ForFarmers en De Heus uit AgriNL. Farmers Defence Force kondigde acties aan tegen de bedrijven als het actieplan niet van tafel zou gaan. Korte tijd later was het actieplan van de website van AgriNL verdwenen. Voorzitter Joustra suggereerde dat er een foutje was gemaakt en dat het actieplan niet gepubliceerd had moeten worden. Maar dat actieplan was vanzelfsprekend wel voor de publiciteit bestemd. Er was geen bestuurlijk besluit over genomen, maar het stuk had wel op tafel gelegen en de bestuurders hadden er ook over gepraat. En het staat nu niet meer op de site, maar dat betekent niet dat het weg is.

Sterker nog – AgriNL gaat gewoon door. Met een paar bedrijven minder, die toch al niet tot de kerngroep behoorden. AgriNL is niet geïmplodeerd. Het heeft de storm laten overwaaien en zal de komende tijd wel weer van zich doen spreken.

Lees meer over

Snel delen

Afbeelding
Jan Braakman

Redacteur

Gerelateerde artikelen

Beheer
WP Admin