Strafrechter: doodgeboren kalf hoeft niet aangemeld

11-01-2021 | |
Foto: Henk Riswick
Foto: Henk Riswick

Het niet melden van doodgeboren kalveren voor de I&R is niet strafbaar. Dat heeft de Utrechtse economisch politierechter bepaald in een strafzaak tegen een veehouderij uit de provincie Flevoland.

Het is voor het eerst dat een strafrechter in Nederland het niet melden van doodgeboren kalveren niet strafbaar acht. De rechter oordeelt in navolging van het College van Beroep voor het Bedrijfsleven (CBb) dat een doodgeboren kalf niet bestemd is voor de slacht of voor de melk- en vleesproductie en dat het dus niet valt onder de definitie in de Europese regels voor de identificatie en registratie van dieren.

Zo’n dertig runderen niet of niet goed geregistreerd

De Flevolandse veehouder moest voorkomen, omdat op zijn bedrijf zo’n dertig runderen niet of niet goed geregistreerd waren en omdat hij doodgeboren kalveren niet voor de I&R had gemeld. Zijn situatie kwam aan het licht toen het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit in 2018 constateerde dat er een groot aantal bedrijven was waar naar verhouding meer meerlingen waren geboren in het voorgaande jaar. Bij de betrokken veehouder was het aantal meerlingen 8%.

Bij de behandeling van de zaak bleek dat de veehouder in sociale problemen verkeerde. De rechter oordeelde dat van doelbewuste fraude geen sprake was, maar wel van nalatigheid.

Politierechter volgde de redenering van het CBb

Advocaat Maurice Stassen van Linssen Advocaten voerde bij de strafrechter aan dat het CBb vorig jaar al heeft bepaald dat de minister geen bedrijfsblokkades kan opleggen als boeren hun doodgeboren kalveren niet voor de I&R hadden gemeld. De Utrechtse economisch politierechter volgde de redenering van het CBb.

De veehouder behoort tot de ongeveer twintig melkveehouders die moeten voorkomen in verband met de kalveraffaire van begin 2018. Vorig jaar werd bekend dat het Openbaar Ministerie aan ongeveer honderd veehouders boetes heeft opgelegd, omdat ze niet voldeden aan de eisen voor registratie en identificatie van runderen. De veehouders die zijn beboet of moeten voorkomen hebben in de ogen van het OM doelbewust minder dieren gemeld om daarmee de regels voor het toen geldende fosfaatreductieplan te ontwijken.

Braakman
Jan Braakman Redacteur
Meer over


Beheer