Stroeve handel slachtkoeien, lagere prijzen

19-09 | |
Foto: Herbert Wiggerman
Foto: Herbert Wiggerman

Op de veemarkt in Bunnik verloopt de slachtkoeienhandel zeer rustig en inkopers hebben minder betaald voor de slachtkoeien. Het aanbod van slachtkoeien bedraagt 68 dieren, dat zijn vier dieren meer dan een week eerder.

Over de hele linie zakken de noteringen met 5 cent. Een koe van O-kwaliteit komt uit op € 4,20 tot € 4,70 per kilo geslacht gewicht. Sinds begin augustus is de prijs voor deze kwaliteit al 40 cent gezakt. Ook bij Vee&Logistiek zijn de noteringen 10 cent lager doordat de rechtstreekse aanvoer moeizaam verliep afgelopen week.

Groter aanbod slachtkoeien

Het aanbod stijgt in de afgelopen weken. In de eerste volle week van september werden 10.500 slachtingen uitgevoerd. Dat is 10% meer dan vorig jaar. De kneep zit hem echter niet alleen in de aanvoer. In de slachtsector is de krappe personele bezetting een groeiend probleem. Vooral in de vleesverwerking wordt met een kleinere capaciteit gewerkt. Ook heeft de besteding van consumenten een negatieve rol in de prijzen voor slachtkoeien. In de retail wordt gekozen voor goedkoper rundvlees, of wordt zelfs niet meer gekocht. Dat alles houdt de prijzen de komende week onder druk.

Prognose: lagere prijzen.

Meer prijsinformatie over slachtkoeien en ander rundvee vind je op FoodAgribusiness.nl/markt

Dijkerman
Marc Dijkerman Redacteur


Beheer