Strotekort dreigt in Ierland door droogte

Door lange droogte van de afgelopen weken en het toch al veel geringere areaal aan granen dreigt een groot tekort aan stro in Ierland. De Irish Farmers Association (IFA) schat dat er 300.000 ton minder gerststro en nog eens 200.000 ton minder stro van tarwe beschikbaar zal zijn.

“De droogte heeft ernstige gevolgen voor de Ierse akkerbouw. De regen van de afgelopen dagen is te weinig en te laat voor veel gewassen. Telers zien op z’n best een veel lagere opbrengst, maar in veel gevallen moet hun hele oogst worden afgeschreven,” zegt voorzitter Mark Browne van de sectie granen bij de Ifa. Browne stelt daarbij dat de invoer van goedkope mais de situatie nog eens verergerd. “De prijs van Iers graan van gegarandeerde kwaliteit mag niet worden gedicteerd door aanvoer uit derde landen waar niet voldaan hoeft te worden aan de regelgeving en eisen die worden gesteld door de Europese Commissie en de Ierse regering.”

Ifa eist steun voor akkerbouwers

De Ifa eist van de aantredende regering in Dublin ook dat er steun komt voor de akkerbouw. “Ze kunnen het belang van de sector voor de landbouw in breder verband niet negeren. Graan uit eigen land speelt een sleutelrol in onze voedselvoorziening. Akkerbouwers zijn al zwaar getroffen door maatregelen uit het lopende GLB, een verder terugdraaien van de steun of verscherpen van de regels zal niet worden getolereerd.”

2/3 artikelen over | Registreer om meer artikelen te lezen.