Doorgaan naar artikel

Strube: chemievrij bieten telen met technologie

Een veldrobot rijdt elf dagen na het bieten zaaien over een proefveld van Strube. Met behulp van foto's wordt de opkomst van de bieten bepaald. - Foto: Strube

Een veldrobot rijdt elf dagen na het bieten zaaien over een proefveld van Strube. Met behulp van foto's wordt de opkomst van de bieten bepaald. - Foto: Strube

Precisielandbouw en veldrobots kunnen een grote bijdrage leveren aan een duurzame landbouw. Daarom slaan veredelingsbedrijf Strube, technologiebedrijf Naïo en onderzoekscentrum Fraunhofer EZRT de handen ineen.

Het Duitse veredelingsbedrijf Strube gaat samenwerken met het Franse technologiebedrijf Naïo en het Duitse onderzoekscentrum Fraunhofer EZRT om veldrobots te ontwikkelen.

Strube werkt al jarenlang samen met Fraunhofer EZRT, maar de band met Naïo Technologies is nieuw. Dit Franse bedrijf is in 2011 opgericht door de robottechnici Aymeric Barthes en Gaëtan Séverac. Het bedrijf ontwikkelt, produceert en verkoopt Farmbots (veldrobots). Wereldwijd draaien zo’n 150 Naïo-robots hun rondjes op de percelen om gewassen onkruidvrij te maken.

‘Veredeling nodig om landbouw verder te verduurzamen’

Strube is gespecialiseerd in het veredelen van suikerbieten, tarwe, zonnebloemen, voedererwten en zoete mais. Het bedrijf wil verbreden in de technologie van de plantenteelt, zegt Bart van der Weijden, directeur van Strube Nederland.

“Strube blijft primair een veredelingsbedrijf. Veredeling blijft nodig om de landbouw verder te verduurzamen. Maar technologie en nieuwe teeltmethoden kunnen daar ook bij helpen. Daarom zoeken we samenwerking op technologisch gebied.”

De samenwerking met het onderzoeksinstituut Fraunhofer EZRT heeft al een technologisch karakter, zegt Van der Weijden. “EZRT heeft robots die de planten op onze proefvelden fotograferen. Wij gebruiken de foto’s om de plantaantallen, de planten en de stand van het gewas te beoordelen.”

Streven om chemievrij te worden concreet gemaakt

Strube denkt dat technologie een belangrijke rol speelt om de landbouw verder te verduurzamen. Van der Weijden: “Ons streven is om de teelt van suikerbieten op de langere termijn chemievrij te maken. Dit streven hebben we nu concreet gemaakt met deze samenwerking.”

“Onze samenwerking begint met onderzoek naar de inzet van veldrobots voor de bestrijding van onkruid in bieten. Ook de veredeling speelt daar op in door bieten te kweken die zich snel ontwikkelen na het zaaien. Dan heeft onkruid minder kans zich te ontwikkelen.”

Rassen met stevige weerbaarheid tegen ziekten

Chemie wordt vooral ingezet voor de bestrijding van insecten. Daarom is de veredeling ook gericht op rassen met een stevige weerbaarheid tegen ziekten, zegt Van der Weijden.

“De telers en verwerkers van suikerbieten hebben baat bij een dergelijke samenwerking tussen Strube, EZRT en Naïo. Zo kunnen we op termijn de suikerbietenteelt steeds meer chemievrij maken.”

Snel delen

Jan Engwerda
Jan Engwerda

Redacteur

Gerelateerde artikelen

Beheer
WP Admin