Doorgaan naar artikel

Structuur Chinese varkenssector gaat drastisch op de schop

De structuur van de Chinese varkensmarkt verandert en dat biedt kansen voor Europese vleesexporteurs. Analisten van Rabobank verwachten dat prijsschommelingen zullen afnemen en andere aspecten dan prijs zwaarder gaan meewegen bij importen.

Geüpdatet op:
Business
Achtergrond
Agri
Chinese varkensmarkt premium

Varkenstransport in China. De productie verschuift van kleine backyardfarms naar grote, professionele varkensbedrijven. - Foto: Henk Riswick

De structuur van de Chinese varkenssector verandert en dat biedt kansen voor Europese vleesexporteurs. Na de diepe crisis met lage opbrengstprijzen verstevigt de Chinese overheid zijn grip op de markt. Analisten van Rabobank verwachten dat prijsschommelingen zullen afnemen en andere aspecten dan prijs zwaarder gaan meewegen bij importen.

De Chinese varkenssector maakt een grote verandering door. De productie verschuift van kleine backyardfarms naar grote, professionele varkensbedrijven. Analisten van Rabobank becijferden dat in 2021 20% van het in China geproduceerde varkensvlees van de top 20 grote bedrijven kwam. Twee jaar eerder, in 2019, was dat nog 11%. Deze ontwikkeling zorgt volgens Rabobank voor meer stabiliteit in de productie. Boeren met kleine bedrijven hebben de neiging om direct op marktsignalen te reageren, grotere bedrijven zijn meer op de lange termijn gericht.

Naast de huidige marktomstandigheden beïnvloeden ook andere factoren deze ontwikkeling. China bevindt zich momenteel in een overgangsperiode van economische en technologische ontwikkeling; nieuwe trends zoals gemak beïnvloeden de vraag van de consument en sociale kwesties zetten klimaatverandering en de noodzaak van emissiereducties in de schijnwerpers.

Meer concurrentie in Chinese varkenssector

Met het vertrek van kleine boerenbedrijven en de komst van grote, door de overheid gecontroleerde integraties, zal ook de concurrentie toenemen. In een langzaam groeiende markt wordt het concurrentievermogen door meer dan alleen de kostprijs bepaald. De geleverde (vlees)kwaliteit, marktreputatie en inspanningen op het gebied van maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) gaan zwaarder meetellen.

Rabobank verwacht ook dat de productiviteit van de Chinese markt toeneemt. De overheid heeft genetica aangemerkt als een strategisch kernontwikkelingsgebied. De Chinezen werken hard aan het opzetten van een fokkerijsysteem om onafhankelijk te worden van het aanbod van genetica van buitenlandse fokkers. Om de kosten te verlagen zal China de inzet van nieuwe technologie, bijvoorbeeld geautomatiseerde apparatuur, robots en kunstmatige intelligentie, niet schuwen.

Kansen voor Europese vleesexporteurs

Deze ontwikkeling biedt kansen voor Europese vleesexporteurs. Gezien het strategische belang van varkensvlees in de Chinese consumptie verwachten de analisten van Rabobank dat China varkensvlees blijft importeren als een belangrijke aanvulling op het binnenlandse aanbod. Hoewel het importvolume dit jaar afneemt, blijft China de grootste importeur ter wereld.

Nederlandse vleesexporteurs onderschrijven het beeld dat Rabobank schetst. Ze merken dat de overheid steeds meer begint te reguleren in de markt. De overheid heeft grote strategische voorraden varkensvlees die op gezette tijden worden vrijgegeven of aangevuld. Door het sturen in het aanbod wordt de markt gereguleerd. Dat moet voorkomen dat prijspieken en -dalen, zoals die afgelopen jaren door Afrikaanse varkenspest en Covid werden veroorzaakt, opnieuw optreden.

Meer focus op voedselveiligheid

Ook de toenemende aandacht voor voedselveiligheid valt vleesexporteurs op. Daarbij is het melkpoederschandaal van enkele jaren geleden het doemscenario dat de Chinese overheid niet nog eens wil meemaken. En die toenemende aandacht voor kwaliteit is een kans voor Europese aanbieders. Grote spelers in de EU-export naar China zoals Spanje, Denemarken en Nederland, winnen het vaak niet op prijs maar staan wel hoog aangeschreven op de kwaliteitslat.

Het is een ontwikkeling die nog wel moet gaan gebeuren. Momenteel worden geen nieuwe exportcontracten uitgegeven. En bij de laatste ronde, een aantal weken geleden, hebben Nederlandse aanbieders nauwelijks geprofiteerd. Deense aanbieders sprongen er voor lage prijzen al vol op in, maar het leeuwendeel van de tenders werd gegund aan Braziliaanse aanbieders die het op prijs wonnen. Als kwaliteit zwaarder gaat wegen, stijgen de kansen voor het Nederlandse product.

Lees ook: Export varkensvlees naar China blijft maar dalen

Snel delen

Image
Jacco Keuper

Redacteur

Misset Uitgeverij B.V. Auteursrecht voorbehouden

Algemene voorwaarden Privacy Cookies

Beheer
WP Admin