Studie: uitstoot methaan uit vee kan fors omlaag

31-05 | |
Studie: uitstoot methaan uit vee kan fors omlaag
Foto: Henk Riswick

De uitstoot van het broeikasgas methaan door koeien en andere herkauwers kan nog fors omlaag.

Dat blijkt uit een studie gepubliceerd in het wetenschapstijdschrift PNAS. Het onderzoek bestaat uit een analyse van honderden bestaande onderzoeken over methodes om de methaanuitstoot van herkauwers terug te dringen. Éen van de auteurs is Jan Dijkstra, universitair hoofddocent aan Wageningen UR. Het is een hoopvol resultaat, maar Dijkstra benadrukt om het doel te halen wel alle bestaande, bekende strategieën voor methaanreductie ook echt ingezet moeten worden. “Alleen met een eensgezinde aanpak kunnen landen hun doelen halen.”

De onderzoekers onderscheiden drie voerstrategieën waarmee de uitstoot per kilo melk of vlees afneemt, terwijl de productie per dier stijgt. Dat zijn: verhoging van de voeropname; jonger gras voeren en meer krachtvoer geven. Dit levert gemiddeld 12% reductie op. Daarnaast vonden ze vijf methoden om de uitstoot per geproduceerde kilo te verminderen met (gemiddeld met 17%) en de totale uitstoot ook nog te beperken met meer dan 20%. Dan gaat het om methaanremmers, toevoeging van oliën, vetten en nitraat aan het voer, en tanninerijk voer.

Klimaatdoel voor 2050 halen

Als deze middelen allemaal tegelijk in de strijd worden gegooid, is er dus heel wat mogelijk. In Europa is het zelfs mogelijk om langs deze weg het klimaatdoel voor 2050 te halen. In Afrika, met zijn snelle bevolkingsgroei en dus snelle groei van vraag naar zuivel en vlees, lukt dat met de huidige kennis niet, omdat de productie daar te veel zal groeien.

In 2030 zullen er bijna een kwart meer aardbewoners zijn dan in 2010

Methaanuitstoot door herkauwers is een belangrijk deel van de totale uitstoot van broeikasgassen. 30% van alle methaanuitstoot die door mensen veroorzaakt wordt, is afkomstig van vee. Dat is goed voor omgerekend 17% van de uitstoot van alle broeikasgassen die gekoppeld is aan voedselproductie en 5% van alle door mensen veroorzaakte emissies. 88% van alle methaanuitstoot door vee is afkomstig van pensfermentatie.

Methaan sterker broeikasgas

Methaan is een veel sterker broeikasgas dan kooldioxide, afhankelijk van de berekeningswijze is het 28 tot 84 keer zo sterk. Het breekt wel veel sneller af. Dat maakt vergelijken wel wat lastiger. Sowieso is vermindering van de CH4-uitstoot van groot belang voor het halen van de klimaat neutraal doelen van 2050.

Om de in Parijs afgesproken klimaatdoelen te halen (maximale opwarming 1,5 graad), moet de methaanuitstoot uit de agrarische sector fors omlaag: met 11-30% in 2030 en met 24-47% in 2050, ten opzichte van 2010.

Intussen groeit de wereldbevolking rap door: in 2030 zullen er bijna een kwart meer aardbewoners zijn dan in 2010. De helft van het eiwit uit de veehouderij wordt geproduceerd door herkauwers.

Oppewal
Johan Oppewal chef-redacteur


Beheer