Doorgaan naar artikel

Studie: zonnepark veel duurzamer dan biobrandstof

Teelt van biobrandstof is niet duurzaam en niet efficiënt.

biobrandstof duurzaam premium

Biobrandstoffen dragen bij aan de reductie van CO2-uitstoot. Maar zonnepanelen zijn daarin veel efficiënter, zo stellen de onderzoekers. Foto: Canva

Teelt van biobrandstof is niet duurzaam en niet efficiënt. Het concurreert met voedselgewassen en levert per hectare vele malen minder energie op dan zonnepanelen.

Dat zijn enkele conclusies uit een studie van het Duitse onderzoeksinstituut IFEU in opdracht van de ngo’s Transport&Environment en Oxfam. Volgens de studie is voor het huidige gebruik van biobrandstof in de Europese Unie een areaal nodig van 9,6 miljoen hectare. Als de teelt gecombineerd wordt met veevoerproductie, is ruim 5 miljoen hectare nodig. Zou je die grond gebruiken voor voedselgewassen, dan kon dit areaal 120 miljoen mensen van voldoende calorieën voorzien, aldus de onderzoekers.

Zonnepanelen veel efficiënter

Biobrandstoffen dragen bij aan de reductie van CO2-uitstoot. Maar zonnepanelen zijn daarin veel efficiënter, zo stellen de onderzoekers. Om eenzelfde hoeveelheid uitstoot te vermijden, is 40 keer minder areaal zonnepanelen nodig dan biobrandstofgewas. Ook de vergelijking met andere manieren van koolstof vastleggen pakt voor biobrandstof niet goed uit in het onderzoek. Een hectare natuur zou twee keer zoveel CO2 vastleggen dan de hoeveelheid CO2-uitstoot die je uitspaart met de opbrengst van een hectare biobrandstofgewas.

De resultaten laten duidelijk zien dat biobrandstoffen op basis van biobrandstofgewassen geen bijdrage leveren aan het tegengaan van klimaatverandering, maar dat juist in de weg staan

In cijfers: het huidige areaal van ruim 5 miljoen hectare aan biobrandstofgewas in de EU levert genoeg biobrandstof op om 33 megaton CO2 uit fossiele brandstof te voorkomen. Eenzelfde areaal aan nieuwe natuur zou 65 megaton CO2 vastleggen per jaar. ‘De resultaten laten duidelijk zien dat biobrandstoffen op basis van biobrandstofgewassen geen bijdrage leveren aan het tegengaan van klimaatverandering, maar dat juist in de weg staan’, concluderen de onderzoekers.

Meeste biobrandstoffen gemaakt van voedsel- en voergewassen

In de Europese Unie geldt sinds 2009 een richtlijn voor de stimulering van gebruik van biobrandstoffen ter vervanging van fossiele brandstoffen in het wegverkeer. Toen de nadelen van zogeheten eerste generatie biobrandstoffen duidelijk werden, zoals concurrentie met voedselgewassen en ontbossing, werd de richtlijn aangepast. Sinds 2018 gelden strengere eisen aan biobrandstoffen en is het verplichte percentage biobrandstof losgelaten. Maar de onderzoekers concluderen dat dit nog weinig effect heeft gehad en dat nog steeds de meeste biobrandstoffen gemaakt worden van voedsel- en voergewassen. Tweede en derde generatie biobrandstoffen, gemaakt van reststromen en algen, zouden nog onvoldoende ontwikkeld zijn.

Groei in gebruik van frituurolie

Wel noemen de onderzoekers een groei in gebruik van frituurolie en andere restproducten uit de voedingsmiddelenbranche, maar dit zou concurreren met bestaande andere sectoren zoals de petfood-industrie. Volgens de Nederlandse biodieselbranche is 80% van de Nederland gebruikte biodiesel gemaakt van gebruikt frituurvet en 12% van dierlijk vet dat niet geschikt is voor menselijke consumptie.

Meest gebruikte grondstoffen in de EU zijn koolzaad, palmolie, mais, sojaolie, tarwe en suikerbiet. in 2020 ws 92% van de bio-ethanol en 55% van de biodiesel gemaakt van voedsel- en voergewassen. Net de helft komt van Europese grond, blijkt uit het onderzoek.

De EU werkt nu aan een nieuwe herziening van de biobrandstoffenrichtlijn.

Snel delen

Image
Johan Oppewal

chef-redacteur

Misset Uitgeverij B.V. Auteursrecht voorbehouden

Algemene voorwaarden Privacy Cookies

Beheer
WP Admin