Doorgaan naar artikel

Studie zou ‘einde kalversector’ aankondigen

Foto: Henk Riswick

Foto: Henk Riswick

Een rapport in opdracht van demissionair minister Carola Schouten stelt het bestaansrecht van de hele vleeskalversector ter discussie.

Dit meldt de NOS, met verwijzing naar een concept-versie van dit rapport, dat in bezit zou zijn van de omroeporganisatie. De veehouderij stelt vragen bij de realiteitszin ervan.

Strekking van het rapport zou zijn dat de kalverhouderij vanwege problemen met dierenwelzijn, transport, (dier)gezondheid en duurzaamheid geen toekomst meer zou hebben in Nederland. Dit zou worden aangetoond aan de hand van drie toekomstscenario‘s, die alle uitkomen bij een totaal andere en veel kleinere kalverhouderij, zo stelt de NOS. Veehouderij-organisaties (LTO, NAJK, NZO en Vee en Logistiek), die een eerste reactie geven, vragen zich af vanuit welke context het (concept-)rapport is geschreven. Kan en mag wat wordt voorgesteld allemaal wel, gezien de Europese context waarin Nederland functioneert?

Bestaande verduurzamingsinitiatieven

De veehouderij-organisaties weten van het bestaan van het onderzoek waar de NOS naar verwijst, maar zeggen het rapport niet te kennen. Ze reageren op het nieuws dat is uitgelekt. Op grond van wat daaruit naar voren komt, lijkt de minister geen oog te hebben voor de bestaande verduurzamingsinitiatieven in de kalverhouderij, zo stellen ze. De uitgelekte conclusies lijken volgens hen op een oefening van extremen, die zijn economische uitwerking mist, voor zowel de kalverketen als ook voor de zuivelketen en melkveehouderij. “De kalverhouderij, die zoals veel economische sectoren hard is getroffen door de coronacrisis, heeft vaker veerkracht getoond. Dat kalverhouders nu op basis van deze denkoefening in de media verregaande ideeën en onjuiste conclusies over hun toekomst lezen, is buiten alle realiteitszin en roept onnodige tegenstellingen op”, zo wordt gesteld in een persverklaring.

“Door naar kalverhouders en melkveehouders en hun ketens te luisteren – iets wat bij het maken van deze studie niet is gedaan – kunnen we samen aan verdere verduurzaming werken.” De kalver- en melkveehouderijketens wachten het rapport en de reactie van minister Schouten af om het gesprek voort te zetten over de verdere verduurzaming van de sectoren.

Conflict uit 2019 over verduurzaming kalverhouderij

Het rapport is volgens de NOS opgesteld door drie particuliere onderzoekbureaus onder begeleiding van negen ambtenaren van het ministerie en één van het Planbureau voor de Leefomgeving. De opdracht ervoor zou door minister Schouten zijn gegeven naar aanleiding van een conflict uit 2019 over de verduurzaming van de kalverhouderij. De minister werd het niet eens met de sector over de financiële voorwaarden die bedrijven stelden aan het nemen van maatregelen.

Het ministerie van LNV zou het officiële rapport, dat ‘Scenariostudie Kalverketen’ heet, eind deze maand naar de Tweede Kamer sturen, zo meldt een woordvoerder van Schouten.

Politieke reactie verdeeld

De politieke reacties op het nieuws zijn verdeeld. Partijen die kritisch zijn op de landbouw en vooral de dierhouderij, verwelkomen die studie, en met hen de dierenorganisaties. Vanuit de partijen die het opnemen voor de landbouw wordt fel afwijzend gereageerd op de berichtgeving.

Beheer
WP Admin