Doorgaan naar artikel

Stuurmanskunst in plan gewasbescherming

Landbouwminister Schouten stelt dat de land- en tuinbouw te veel afhankelijk is van de middelen. Een trendbreuk is nodig. Foto: ANP

Landbouwminister Schouten stelt dat de land- en tuinbouw te veel afhankelijk is van de middelen. Een trendbreuk is nodig. Foto: ANP

Het Uitvoeringsprogramma Toekomstvisie Gewasbescherming 2030 is een kompas voor de toekomst, aldus minister Carola Schouten.

Maandag stuurde zij deze uitwerking van haar kringloopvisie naar de Tweede Kamer. De kamerbrief is vergezeld van zware termen als synergie, constructieve samenwerking en trendbreuk.

Te veel afhankelijk van middelen

Schouten erkent dat gewasbeschermingsmiddelen nodig zijn voor een goede oogst. Voor de sector een no-brainer, maar let wel: de kritiek groeit. De minister stelt dat de land- en tuinbouw te veel afhankelijk is van de middelen. Een trendbreuk is nodig. De land- en tuinbouw moet in 2030 beschikken over weerbare planten en teeltsystemen. Nieuwe technologieën moeten ervoor zorgen dat de emissie verder afneemt.

In principe een koninklijke route: de sector houdt de regie

Tien organisaties zetten hun handtekening onder dit programma. Onder hen LTO Nederland, Cumela, Nefyto, Fedecom en Natuur en Milieu. In principe een koninklijke route: de sector houdt de regie. Er blijft ruimte voor diversiteit. De teler staat centraal, aldus LTO-portefeuillehouder Plantgezondheid Joris Baecke.

Haakjes aan het akkoord

En toch zitten er wat haakjes aan dit akkoord. Voor telers geldt een resultaatverplichting. Zij moeten doelen halen voor emissie en residuen, en kunnen daarop worden afgerekend. Overheid en ketenpartijen hebben een inspanningsverplichting. Dat is toch net even iets anders. Een rol ligt ook bij de (Europese) overheden. Zij hebben de sleutel in handen als het gaat om nieuwe veredelingstechnieken als Crispr-Cas, of toelating van laag-risico middelen.

Ergens moet er ook een muurtje gemetseld worden, zodat het speelveld gelijk blijft. Een kompas is goed. Een gezonde dosis stuurmanskunst blijft nodig.

Beheer
WP Admin