Subsidie voor advies aanvragen vanaf 30 november

De subsidieregeling voor het aanvragen van kennisvouchers van € 1.500 voor boeren gaat open vanaf 30 november.

Boeren kunnen vanaf eind november een aanvraag indienen voor de zogenoemde advies- en cursusvouchers (kennisbonnen). De bonnen met een waarde van maximaal € 1.500 per jaar kunnen gebruikt worden voor advies over kringlooplandbouw of duurzaam ondernemerschap. Voor de eerste openstelling geldt een budget van € 3 miljoen en de toekenning is in principe op volgorde van binnenkomst. Inwisseling is mogelijk voor advies per bedrijf of in studiegroepen tot een maximum van 15 deelnemers. Aanvragen indienen kan vanaf 30 november 2020 tot en met 28 februari 2021 op RVO.nl.

Meerdere onderwerpen

De bonnen kunnen gebruikt worden voor advisering met de volgende onderwerpen:

Binnen kringlooplandbouw

  • Stikstofemissie en hergebruik nutriënten.
  • Gezonde bodem, water en teeltsystemen
  • Weerbare teeltsystemen en gewasbescherming.
  • Circulair gebruik van gewassen, grondstoffen en nieuwe plantaardige eiwitbronnen.
  • Natuur-inclusieve landbouw.
  • Precisielandbouw.

Binnen duurzaam ondernemerschap

  • Persoonlijke ontwikkeling van ondernemer en bedrijf.
  • Horizontale samenwerking.
  • Bedrijfsovername.

Stikstofmaatregelen

De kennisbonnen zijn onderdeel van een brede subsidieregeling: Subsidiemodule agrarische bedrijfsadvisering en educatie (SABE). Het totale budget voor de komende jaren is € 45 miljoen en is afkomstig uit de stikstofmaatregelen van het kabinet. In de eerste openstelling ligt de nadruk op stikstofmaatregelen, zo heeft LNV eerder al aangegeven.

Er zijn daarnaast subsidies voor bedrijfsadviseurs zelf. Voor organisaties die in projecten opleidingen aanbieden, is ook subsidie beschikbaar. Voor dergelijke projecten is aanvragen mogelijk vanaf 30 oktober tot en met 11 december.

Onafhankelijke adviseurs

Voor het verzilveren van de bonnen moet de adviseur staan ingeschreven in het zogenoemde BAS-register van de Vereniging voor Agrarische Bedrijfsadviseurs. Een aanvullende eis van het ministerie van LNV is dat alleen onafhankelijke adviseurs advies mogen geven binnen de regeling. Dat komt er op neer dat ze niet mogen werken bij bedrijven die landbouwproducten, gewasbeschermingsmiddelen, diervoeders, mechanisatie of meststoffen verkopen of werken bij dochterbedrijven daarvan.

2/3 artikelen over | Registreer om meer artikelen te lezen.