Subsidie voor stikstofmaatregelen half april beschikbaar

Innovators op het gebied van brongerichte stalmaatregelen om stikstof terug te dringen, kunnen vanaf april inschrijven voor een subsidie hiervoor. In totaal is er € 172 miljoen beschikbaar voor nieuwe en bestaande maatregelen om ammoniak in de stal terug te dringen de komende 10 jaar.

Het kabinet trekt de komende 10 jaar € 172 miljoen uit voor ‘de blijvers’: boeren die hun bedrijf willen voortzetten en daarbij willen investeren in stikstofreductie op het erf. De eerste openstelling van subsidies uit dit potje is naar verwachting medio april, schrijft landbouwminister Carola Schouten in haar brief aan de Tweede Kamer.

De subsidies voor de blijvers wordt door Schouten opgedeeld in 2 modules:

  • een voor bekende technieken;
  • een voor de innovatie van nieuwe stikstofreducties.

Reductie ammoniak en fijn stof

Het woord stikstof wordt overigens niet expliciet benoemd in de alinea over de subsidies. De officiële naam is ‘Subsidiemodules brongerichte verduurzaming stal- en managementmaatregelen (Sbv) en is gericht op de reductie van zowel ammoniak als broeikasgassen, geur en fijn stof in de veehouderij. De regeling kan dus ook ingezet worden voor het terugdringen van de CO2-voetafdruk van een bedrijf of andere duurzame ambities.

De publicatie van de eerste helft van de subsidieregeling is nog deze maand. Schouten schrijft aan de Kamer dat ze medio februari meer bekend kan maken. Deze ‘innovatiemodule’, is bedoeld voor onderzoek en ontwikkeling van het gebruik van nieuwe managementmaatregelen. Meer informatie hierover is tegen die tijd beschikbaar via RVO.nl.

Brongerichte maatregelen

De voorkeur van Schouten voor stikstofmaatregelen in de veehouderij ligt bij zogenaamde ‘brongerichte maatregelen’, technieken en managementwijzigingen die de vorming van, in dit geval ammoniak, bij de bron tegengaan. Een voorbeeld dat de minister hierbij noemt is het scheiden van mest. Doordat mest en urine niet, of in ieder geval in mindere mate, bij elkaar komen, wordt ook geen of minder ammoniak gevormd. Een bijkomend voordeel hiervan is dat het stalklimaat hierdoor ook verbetert. Subsidies voor deze bekende maatregelen zullen naar verwachting eind mei of juni beschikbaar komen. Maatregelen die hiervoor in aanmerking komen, staan in de Regeling Ammoniak en Veehouderij (Rav).

Ammoniak uit lucht halen

Schouten wil de subsidie ook beschikbaar stellen aan ‘end-of-pipe maatregelen’, waarbij de gevormde ammoniak uit de lucht wordt gehaald, zodat het niet in het milieu terechtkomt. Denk daarbij aan luchtwassers, waarmee sommige veehouders een haat-liefdeverhouding hebben. Minister Schouten zet daar wel de kanttekening bij dat er geen extra risico is op stalbrand of dat er negatieve consequenties zijn voor dierenwelzijn.

De komende 10 jaar zal 2 keer per jaar de subsidieregeling open staan voor inschrijving. Zo werkt ook de uitgave van de Subsidie Duurzame Energie (SDE). De uitgifte van de gelden gaat via RVO.nl of via de provincies.

2/3 artikelen over | Registreer om meer artikelen te lezen.