Subsidieregeling duurzame dierlijke productie open

07-04-2020 | |
Emissiearme stal (archiefbeeld). - Foto: Henk Riswick
Emissiearme stal (archiefbeeld). - Foto: Henk Riswick

De subsidieregeling voor duurzame innovatie in de dierlijke-productenketen is sinds dinsdag 7 april open.

De MIT-regeling (Mkb-Innovatiestimulering Topsectoren) is er voor alle spelers in de dierlijke voedselketen, van veehouder tot supermarkt en alles er tussenin. Het ministerie van landbouw heeft hiervoor € 1,35 miljoen beschikbaar.

Subsidie aan te vragen tot en met 10 september

Mkb-ondernemers kunnen vanaf 7 april tot en met 10 september 2020 subsidie aanvragen via RVO voor zogeheten kennisvouchers en haalbaarheidsprojecten. Een kennisvoucher is in te leveren bij een kennisinstelling om informatie te krijgen, bijvoorbeeld over het effect van een veranderde voersamenstelling van eigen land van een veehouderijbedrijf op de emissies .

Haalbaarheidsprojecten

Met een haalbaarheidssproject kan een ondernemer onderzoeken en analyseren welke middelen nodig zijn om een project te laten slagen. Denk aan een technische haalbaarheidsstudie naar de ontwikkeling van nieuwe duurzame dierlijke producten die met een lagere CO2-footprint per eenheid zijn te produceren.

Moet bijdragen aan verdienvermogen veehouder

Aan de regeling zijn uiteraard voorwaarden verbonden. De belangrijkste volgens uitvoeringsinstantie RVO.nl is dat de subsidie wordt aangevraagd voor een nieuwe technologie. Daarnaast moet de technologie bijdragen aan het op de markt brengen van een duurzamer dierlijk product en moet het project daarnaast ook bijdragen aan het verdienvermogen van de veehouder.

van Rooijen
Lydia van Rooijen Redacteur


Beheer