Subsidieregeling duurzame stallen 25 mei open

De subsidieregeling voor emissiearme stallen gaat 25 mei open. Dat meldt het ministerie van Landbouw.

Het kabinet maakt € 172 miljoen vrij om boeren te ondersteunen die willen investeren in innovatieve en duurzame stallen. Het budget is onderdeel van de stikstof- en klimaatmaatregelen. Door de coronacrisis is er enige vertraging en gaat de regeling later open dan aanvankelijk aangekondigd.

Innovatiemodule en investeringsmodule

De Subsidiemodules brongerichte verduurzaming stal- en managementmaatregelen (Sbv) zijn bedoeld voor veehouders die willen investeren in nieuwe technieken om de uitstoot van ammoniak en fijnstof te verminderen. De regeling bestaat uit een innovatiemodule en een investeringsmodule. De innovatiemodule is bedoeld voor nieuwe ideeën voor een techniek of managementmaatregel in de stal. Met deze module kan de boer zijn idee ontwikkelen en testen en vervolgens gaan gebruiken.

Maximaal € 1 miljoen per aanvraag

De varkens-, melkgeiten, melkvee- en vleeskalverhouderij kunnen als eerste gebruikmaken van de subsidies voor innovatie. De inschrijving voor de regeling is open van 25 mei tot en met 15 juli 2020. Per aanvraag kan maximaal € 1 miljoen worden verstrekt als het gaat om een nieuw te ontwikkelen en te bouwen stalsysteem. Voor investeringen of managementmaatregelen voor bestaande stalsystemen geldt een maximale subsidie van € 750.000, als het om aanpassingen van stalsystemen of managementmaatregelen gaat.

Bewezen technieken

De investeringsmodule richt zich op de verdere uitrol en het gebruik van bewezen innovaties. Deze zijn dan doorgemeten en staan op een lijst van bewezen technieken. De pluimveehouderij komt als eerst in aanmerking voor deze module, die naar verwachting in juli opengaat.

Voldoen aan Besluit emissiearme huisvesting

Veebedrijven kunnen alleen in aanmerking komen voor de regeling als ze voldoen aan het Besluit emissiearme huisvesting. Bedrijven moeten voldoen aan de doelstellingen van de sectoren om de uitstoot van stikstof, ammoniak, fijnstof en broeikasgassen te verminderen. Het dierwelzijn en de brandveiligheid van de stal mag niet verslechteren door de nieuwe maatregelen of technieken. De modules worden tot en met 2024 twee keer per jaar opengesteld. Aanmelden kan via RVO.nl, dat op 27 mei een webinar over de regeling houdt.

2/3 artikelen over | Registreer om meer artikelen te lezen.