Suikerconsumptie valt iets hoger uit dan productie

De consumptie van suiker valt dit afzetseizoen iets hoger uit dan de productie. Deze verwachting publiceert wereldvoedselorganisatie FAO in haar jaarlijkse vooruitzicht voor de suikermarkt.

Het afzetseizoen voor suiker loopt van oktober tot september het jaar erop. Volgens de nieuwe FAO-prognose wordt dit seizoen een wereldproductie voorzien van 172,4 miljoen ton suiker. Dat is zo’n 1,5% meer dan vorig jaar.

India op één na grootste suikerproducent

Met name India draagt bij aan een hogere productie van suiker in de wereld. De hoeveelheden die daar worden geproduceerd tellen flink mee, want India is de op één na grootste producent van suiker in de wereld. Het land verwacht dit jaar bijna een record aan suiker te fabriceren.

Daar staat tegenover dat de vraag van uit de ethanolproductie zal toenemen, nu de overheid in India heeft besloten de prijzen voor ethanol geproduceerd uit suikerriet te verhogen in de periode van 1 december dit jaar tot 30 november volgend jaar. Deze maatregel moet ertoe leiden dat er meer ethanol wordt bijgemengd aan benzine. De prijsverhogingen variëren van 4,5 tot ruim 6% afhankelijk van de grondstof voor de ethanolproductie. Daarbij is bepalend of gebruik wordt gemaakt van melasses of suikerrietsap en suikerstroop.

Lichte daling suikerverbruik

In het afgelopen seizoen was sprake van een lichte daling in het suikerverbruik. Dit wordt voor een belangrijk deel toegeschreven aan beperkende maatregelen in verband met corona. Met name in India en China wordt dit seizoen weer groei verwacht in de suikerconsumptie. Daarnaast wordt ook rekening gehouden met een grotere suikerbehoefte in het Midden-Oosten en Afrika. Al met al resulteert dit in een verwachte groei van bijna 3% in het totale suikerverbruik wereldwijd.

2/3 artikelen over | Registreer om meer artikelen te lezen.