Super ketent boer

27-05 | |
Vergaderboer Columnist
Foto: Roel Dijkstra
Foto: Roel Dijkstra

FDF probeerde het met het Farmers Friendly-keurmerk. Supers zouden dan een klein deel van hun omzet in een coöperatieve pot moeten storten. Die wordt dan verdeeld onder de boeren. De Supermarkten voelden er niets voor en stuurden FDF met plan en al terug in hun hok.

Maar het gesprek over het verdienmodel ging door. Nu met LTO, de directeuren van FrieslandCampina, (Hein Schumacher), A-Ware (Jan Anker) en nog enkele anderen. Het resultaat was een verdienmodel voor boeren, die leveren via ketens. Zoals ‘Beter voor Natuur en Boer’ van AH en A-Ware en ‘On the way of PlanetProof’, waar FrieslandCampina succesvol mee opereert. Deze passen volledig in het straatje van de supermarkten. Marc Jansen, de baas van de brancheorganisatie van de supers, zegt dat ze best meer voor duurzame en diervriendelijke producten willen betalen. Maar dan willen ze wel dat dit bij de boeren terechtkomt en niet aan de strijkstok blijft hangen. Daar kan een goede keten voor zorgen.

Wachtlijsten voor de ketens

Zo, nu weten we hoe de vork in de steel steekt. Alleen als we meedoen aan een keten, hebben we kans op een betere melkprijs. Althans, krijgen we de kosten voor duurzamer werken vergoed. Met goedkeuring van LTO en de directeuren van coöperatieve en particuliere zuivelondernemingen. En er bestaat veel belangstelling voor. Marc Jansen zegt dat er wachtlijsten zijn voor de ketens.

Frontaal in botsing met supers

Zo ontstaat er zonder FDF een nieuw verdienmodel. En zonder de overheid. Minister Staghouwer wil op basis van het regeerakkoord heldere afspraken maken over een verdienmodel. Hij predikt bindende afspraken over de positie van de boer in de keten. Als de ketendeelnemers hier niet aan willen meewerken, wil hij dat wettelijk afdwingen. Maar dan komt hij frontaal in botsing met de supermarkten. “Verdienen moeten ondernemers in de markt doen”, zegt Jansen. “Supers en boeren zijn beide ondernemers.”

Ketens zijn dus de toekomst als het aan de supers en grote zuivelondernemingen ligt. Boeren zijn vrij om daar wel of niet aan deel te nemen. Maar die vrijheid kost geld.Beheer