Superunie wil zoveel mogelijk PlanetProof-zuivel

14-06 | |
PlanetProof-zuivel in supermarkt. - Foto: Koos Groenewold
PlanetProof-zuivel in supermarkt. - Foto: Koos Groenewold

Inkooporganisatie Superunie verduurzaamt zijn inkoopbeleid stap voor stap, blijkt uit het Jaarverslag Duurzame Handel 2021.

Het draagvlak voor verduurzaming onder de dertien Superunie-leden is groot, alleen kan niet alles in één keer tegelijkertijd, geeft algemeen directeur Dick Roozen aan in het Jaarverslag Duurzame Handel 2021. In 2020 werd duurzaamheidsplan 2015-’20 afgesloten, maar vorderingen worden nog steeds geregistreerd. Doelstellingen waren vooral gericht op producteigenschappen.

Superunie streeft naar een zo hoog mogelijk percentage wat betreft certificering. Wat opvalt is dat dit voor negen van de dertien productcategorieën al goed is gelukt. De drie categorieën cacao, vis en koffie en thee scoren zelfs 100%. Opvallend is dat de duurzame certificering van kaas (55%) en overige zuivel (47%), beide met PlanetProof-certificering, achterblijft. Bij kaas moet daarbij wel worden vermeld dat voorheen in de doelstelling alleen kaas onder eigen merk Melkan werd meegenomen. Dat is in 2021 uitgebreid naar alle kaas van eigen merken. Daardoor daalde het percentage van 75% in 2020 naar 55% in 2021.

Zuivel lijkt achter te blijven

Toch is het opvallend dat zuivel relatief wat achter lijkt te blijven ten opzichte van de meeste andere categorieën. Superunie laat in reactie weten het voortouw te willen blijven nemen op weg naar duurzame handel: voor transparante, veilige, gezonde en diervriendelijke ketens en minder of circulaire verpakkingen. Dat geldt ook voor zuivel. De zuivel en kaas worden bijvoorbeeld al jarenlang gemaakt van weidemelk.

Ook zet Superunie voortdurend stappen in de verduurzaming van verpakkingen. Zo is in 2019 bij kaasverpakkingen al veel plastic bespaard door de plastic deksel te vervangen door een hersluitbare folie. Daarnaast geeft Superunie aan naar zoveel mogelijk PlanetProof-gecertificeerde zuivel en kaas als beschikbaar te streven. “We stimuleren onze zuivelleveranciers om verder te verduurzamen, daarover blijven we met elkaar in gesprek.”

Sinds 2019 is het aandeel van de PlanetProof-zuivel bijna verdubbeld, meldt de inkooporganisatie in een nadere toelichting. Op de vraag waarom zuivel wat achterblijft ten opzichte van andere categorieën, komt geen duidelijk antwoord. Zuivel is volgens Superunie in ieder geval een belangrijke productgroep als het gaat om klimaat. Nu en zeker ook in de toekomst blijft Superunie stappen zetten om deze categorie verder te verduurzamen.

Ketenverantwoordelijkheid

Niet alleen zuivel blijft wat achter op de rest. Ook wat betreft het verduurzamen van palmolie-producten en vruchtensappen moet Superunie nog stappen zetten. Tegelijk loopt er een nieuw beleidsplan voor verduurzaming voor de periode 2020-’25. De hoofdonderwerpen zijn due diligence (red. letterlijk: gepaste zorgvuldigheid) en verpakkingen.

Superunie richt zich met name op een leefbaar inkomen, arbeidsomstandigheden, kinderarbeid en ontbossing. Bij verpakkingen gaat het onder meer om het gebruik van verpakkingsmaterialen te verminderen en het recyclebaar maken van verpakkingen. Dat bedrijven in de voedingsmiddelensector zich meer op dit soort thema’s (ketenverantwoordelijkheid) gaan richten, vloeit onder meer voort uit afspraken gemaakt in het IMVO-convenant Voedingsmiddelensector dat in 2018 door de koepelorganisatie van supermarkten CBL werd ondertekend. Ook werkt de Europese Commissie aan wetgeving op dit gebied.

Willem Veldman
Meer over


Beheer