Skip to content

Sybren Attema benoemd tot voorzitter FrieslandCampina

Ledenraad van FrieslandCampina heeft ingestemd met benoeming van Sybren Attema tot voorzitter.

Sybren Attema, de nieuwe voorzitter van coöperatie FrieslandCampina. - Foto: Misset

Sybren Attema, de nieuwe voorzitter van coöperatie FrieslandCampina. - Foto: Misset

De ledenraad van FrieslandCampina heeft ingestemd met de benoeming van Sybren Attema tot bestuurslid en voorzitter van de coöperatie. Tegelijk is hij ook voorzitter van de raad van commissarissen.

Het aantreden van Attema werd afgelopen oktober aangekondigd. Attema is daarmee de opvolger van Erwin Wunnekink die eerder, een paar maanden na zijn benoeming, vertrok vanwege de onrust onder de leden en bestuurders binnen de grootste zuivelcoöperatie van Nederland.

Wijziging statuten FrieslandCampina

Volgens de statuten is het een vereiste dat bestuursleden zelf ook actief lid en dus melkveehouder zijn. Als onderdeel van zijn benoeming zijn deze statuten nu gewijzigd. De wijziging vervalt na afloop van zijn bestuurstermijn. Attema is benoemd voor 4 jaar.

Attema stond als voorzitter van Friesland Foods aan de wieg van de fusie met Campina tot het huidige FrieslandCampina. In 2010 legde Attema zijn bestuursfuncties neer en trad hij in dienst bij FrieslandCampina als regiomanager Dairy Development Programme Zuidoost-Azië. Die rol vervulde hij tot 2019.

Snel delen

Afbeelding
Lydia van Rooijen

Voormalig redacteur

Misset Uitgeverij B.V. Auteursrecht voorbehouden

Algemene voorwaarden Privacy Cookies

Beheer
WP Admin